Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför årsskiftet 2020/2021 Företag

”Coronatesta” din verksamhet

Stödinsatserna från regering och Riksdag har varit många under året. Vissa stöd har löpt ut, vissa gäller fram till årsskiftet och vissa kommer att förlängas. Gå igenom vilka stöd som fortfarande kan vara lämpliga för just din verksamhet:

För mer information om regeringens och SEB:s stödåtgärder: SEB Företag

Ordning och reda

En god idé inför årsskiftet är att ta kontakt med företagets revisor eller ekonomiansvarig för att planera årsbokslutet och gå igenom de olika frågor som kan uppstå. Även om företaget har ett brutet räkenskapsår kan årsskiftet vara ett bra tillfälle att sätta sig ner och sammanfatta verksamheten för det gångna året. Här är några viktiga saker att bocka av på att-göra-listan:  

  • Gör en saldoavstämning och stäm av skattekontot
  • Stäm av kund- och leverantörsreskontra
  • Gå igenom bankengagemang (bankkonton, säkerheter, lån osv.)
  • Inventera anläggningstillgångarna
  • Gå igenom eventuella periodiseringar som ska göras innan bokslutet
  • Följ upp budgeten eller prognoser
  • Gör ett ”skuggbokslut” för att underlätta planeringen.

Gör en preliminär deklaration för 2021

Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin har i år anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Nu kan företagen se till att även 2021 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det senast den 30 november 2020 om man vill börja 2021 på rätt nivå.

Ta ut ”rätt lön”

Lönen påverkar vilken skatt du betalar, statlig skatt eller endast kommunal skatt, men också vilka sociala förmåner du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga parametrar att beakta inför ett nytt beskattningsår. Att ta ut ”för hög” lön kan bli ofördelaktigt ur skattesynpunkt, medan en för låg lön kan bli ofördelaktig utifrån de sociala förmånerna.

Inkomster över brytpunkten, 523 200 kronor (för 2020), beskattas med 20 procent.

I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning (20 procent) ägaren kan ta ut under påföljande år. I slutet av året kan det vara klokt att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning.

Pensionsavdrag för företagare

Det är inte längre möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt.  Men för företagare som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag. Som näringsidkare får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar 35 procent av din årsinkomst av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 473 000 kronor för 2020. Det är inkomsten efter räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond som är underlaget. Tänk dock på att avdraget bara medges för premier som betalats in under beskattningsåret. Till skillnad från den som driver ett aktiebolag bör den enskilda näringsidkaren beakta att avdraget sänker den pensions- och sjukpenninggrundade inkomsten.

Återför periodiseringsfonder

Har företaget obeskattade reserver i balansräkningen, till exempel periodiseringsfonder, bör man göra en bedömning om eventuella upplösningar/återföringar. Genom att göra det kan företaget öka bolagets fria kapital vilket ger möjlighet att ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Vid upplösningen måste dock bolagsskatt betalas. Ta hjälp av din revisor.

Ägarförändringar efter årsskiftet

Ibland kan det vara en fördel att genomföra eventuella ägarförändringar i fåmansbolag efter ett årsskifte. Det beror på att man får beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag man äger vid ingången av året, men underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. Om man vill undvika att löneunderlag från 2020 och delar av 2021 går förlorat bör man därför överväga att avvakta med eventuella ägarförändringar till januari. Ta kontakt med din revisor och jurist för att gå igenom förutsättningarna för just ditt företag.

Regler gällande gåvor

Om företaget vill ge julgåvor till anställda är de skattefria om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om julgåvan kostar mer än 450 kronor inklusive moms, blir medarbetaren beskattad för hela beloppet, och företaget får inte dra av momsen. Förutom att den anställde blir förmånsbeskattad, blir det alltså en högre kostnad för bolaget som inte får lov att dra av momsen och dessutom måste redovisa sociala avgifter på beloppet. Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Om det handlar om enklare reklamgåvor av mindre värde med direkt anknytning till verksamheten, kan företaget dock få avdrag för kostnaden.

Med anledning av pandemin införde regeringen en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten gäller fram till årsskiftet.

Sänkt bolagsskatt 2021

Från 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 procent.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

SEB Privatekonomi

 

Américo Fernández

Företagarekonom

070-7394564
americo.fernandez@seb.se

 

 

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

070-7636588
susanne.eliasson@seb.se

Jens Magnusson

Privatekonom

070-2102267
jens.magnusson@seb.se