Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svårt försäkra medarbetare med diagnos

När Anders Barnå, vd på IT-konsultföretaget Unicus, ville teckna pensions- och sjukförsäkring för sina medarbetare stötte han på patrull.  Samtliga IT-konsulter på Unicus har Asperger, en diagnos inom autismspektrumet, och alla försäkringsbolagen Anders kontaktade nekade medarbetarna försäkring just på grund av deras diagnoser. Utom SEB.

På Unicus jobbar i dagsläget cirka 30 IT-konsulter. Det som skiljer dessa IT-konsulter från de flesta konsulter på andra arbetsplatser är att samtliga har Asperger, en form av autism.

– Asperger innebär visserligen ofta utmaningar i sociala situationer, men samtidigt har de andra egenskaper som innebär en styrka i rollen som IT-konsult. Dessutom är våra medarbetare ofta högt begåvade, säger Anders Barnå.

Alla som jobbar på Unicus kan programmera, och de flesta har studerat på universitet. Men på grund av de sociala utmaningar de möter när de söker arbete har konsulterna ofta varit arbetslösa tidigare.

– Därför inleder vi alltid varje anställning med en tre månader lång praktik där vi jobbar med rutiner och annat som behöver komma på plats för att personen i fråga ska få till ett fungerande arbetsliv.

Om praktiken fungerar som den ska erbjuds medarbetaren en sex månaders visstidsanställning, och funkar den bra blir konsulten tillsvidareanställd. Under visstidsanställningen har Unicus lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Men en dag upptäckte Anders att den sjukförsäkring som Unicus hade för sina anställda inte gällde för personer med Asperger.

– Jag undrade vad det då var jag betalade för och bestämde mig för att kolla runt bland olika leverantörer av försäkringar. Det kändes helt absurt att personer som jobbar heltid inte ses som fullt arbetsföra bara för att de har en Aspergerdiagnos.

Anders kontaktade fem försäkringsaktörer för att se vilken typ att trygghet de kunde erbjuda hans anställda. Han specificerade att försäkringarna måste gälla för personer med Aspergerdiagnos. Lösningen behövde även kunna hantera den inledande visstidsanställningen med lönebidrag. Dessutom ville Anders kunna hantera all administration digitalt.

– Ett av bolagen hörde inte ens av sig, ett annat föll ifrån efter första mötet och övriga två förklarade att de inte kunde försäkra mina anställda på grund av deras diagnoser. Inget av riskförsäkringsbolagen verkade särskilt intresserad av att försöka hitta en lösning.

– Kanske var Unicus en för liten aktör, så det inte skulle ge dem tillräckligt med pengar för att det skulle vara värt det. Enda undantaget var Daniel Fällman och hans kollegor på SEB. Han var den enda som verkade ha en ärlig vilja att hitta en bra lösning för Unicus.

– När det gällde diagnoserna så utgjorde de inget problem alls för SEB. Däremot krävdes en hel del arbete för att hitta en lösning som fungerade ihop med Arbetsförmedlingens villkor och lönebidragen, så jag vet att ärendet fick tas upp i en kommitté på SEB innan vi fick klartecken, säger Anders.

Daniel Fällman, försäkringsrådgivare på SEB, berättar att han fick lägga en hel del tid på att hitta en bra lösning för Unicus konsulter.

– Jag fick sätta mig in i företaget och konsulternas behov och vad som gällde för varje individ. Men samtidigt som det tog mer tid än ett "vanligt" ärende så tycker jag att Unicus har en spännande affärsidé då de hjälper personer som annars står utanför arbetsmarknaden. Så självklart ville jag hjälpa dem så att deras anställda fick en komplett tjänstepensionslösning. Det tycker jag att alla ska ha.

Anders säger att han upplever att det är okunskap som ligger bakom de andra bolagens ovilja att försäkra konsulterna.

– De kanske tror att personer med Asperger är mer sjuka än andra, men vi har statistik som visar att våra medarbetare ligger på samma frånvaronivåer som andra.

– Jag är jättenöjd med den lösning vi har nu. Den är dessutom billigare än den tidigare. Jag kan även administrera allt digitalt och eftersom Unicus är ett litet bolag som vill växa så får vi mer tid att lägga på rekrytering och försäljning.