Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Succéår för SEB:s småbolagsfonder

Det gångna året blev ett riktigt starkt börsår och några segment som stack ut lite extra var småbolag, fastighetsbolag och teknikbolag. Båda SEB:s två småbolagsfonder steg över 50 procent under 2019.

Trots den stigande oron för en global recession roddes 2019 i land och blev ett imponerande börsår. Bolagen fortsatte leverera starka rapporter för det tredje kvartalet och oron för att konjunkturen skulle vända ned har avtagit väsentligt. Att den amerikanska centralbanken fortsatte med sina räntesänkningar och att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har framskridit i positiva ordalag har också drivit på börserna världen över.

I Sverige har flera segment överträffat förväntningarna och fastighetsfonderna är den kategori som gått allra starkast. SEB:s två småbolagsfonder SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk och SEB Sverigefond Småbolag imponerande under 2019 med en avkastning på 58,6 respektive 53,9 procent och den starka fastighetsmarknaden är en av faktorerna till den kraftiga uppgången.

– Det var ett stort antal innehav i fonderna som bidrog till den exceptionellt bra avkastningen under 2019, men fastigheter och skogsbolagen har gått extra starkt tack vare de låga räntorna men även goda operationella resultat, säger Per Trygg som förvaltat båda fonderna sedan tidigt 2010-tal.

Att Per Trygg valde att öka i fastighetssektorn och att i början av året investera i skog, bland annat i Holmen, visade sig därmed vara två mycket lyckosamma drag.

Hur ser er investeringsfilosofi ut?

– Vi investerar i bolag som vi tror har goda förutsättningar att få vinsten att växa över tid och som har en stark marknadsposition, bra ledning och ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vi gör vår egen fundamentala aktieanalys och en viktig del av processen är att träffa bolagens ledning. Vi tar ett långsiktigt perspektiv på våra innehav och behåller aktierna så länge bolagen fortsätter att leverera och värderingen inte blir alltför hög.

Per Trygg tror att även 2020 har förutsättningarna för att bli ett bra börsår, om räntenivåerna fortsätter att stanna på låga nivåer och en konjunktur som inte dyker, men man kan nog inte förvänta sig sådana rekordsiffror som under 2019.