Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för nya spelregler som accelererar omställning

EU:s gröna taxonomi ställer nya krav på företag att redovisa hur deras verksamheter lever upp till Parisavtalets mål om att hejda jordens uppvärmning. SEB:s Marie Baumgarts, som deltagit i arbetet med taxonomin, märker av ett växande intresse för ämnet. 

Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert på SEB, ingick i EU:s tekniska expertgrupp som tog fram taxonomin i form av rekommendationer till Europeiska Kommissionen. Genom att definiera miljömässig hållbarhet är taxonomin en central del i EU-kommissionens handlingsplan för grön, finansiell omställning. Det övergripande syftet är att leva upp till Parisavtalets mål om att hejda jordens uppvärmning vid 1,5 grader.

Från och med 2021 års finansiella verksamhetsår behöver en stor mängd företag, vilket bland annat gäller alla företag med mer än 500 anställda (250 anställda i Sverige) redovisa hur deras verksamheter ligger till i jämförelse med målet.

–. Lagstiftarna har tagit ett jättekliv och går i bräschen genom att sätta nya spelregler för marknaden. Den transparenta och enhetliga redovisningen innebär att finansbranschen och näringslivet får verktyg att accelerera sin omställning, säger Marie Baumgarts.

Företag kommer att behöva redovisa i procent hur stor del av deras verksamhet som är anpassad till taxonomin och därmed till Parisavtalets mål. Därmed får alla aktörer konkreta mätetal att förhålla sig till.

– Kunder kan välja om de vill investera i ett bolag som är anpassat till 25 procent eller i ett som är anpassat till 2 procent. Det kommer rimligtvis att öka takten i omställningen då de kunder som vill ligga i framkant lättare kommer kunna göra sådana val.

Märker du av ett ökat intresse för de här frågorna?

– Ja, absolut. Såväl storföretag som finansiella institutioner och intresseorganisationer hör av sig och vill ha information om vad taxonomin innebär. Här kan vi inom SEB hjälpa till med rådgivning och finansieringsprodukter. Vi har exempelvis Impact Metric Tool, ett verktyg där företagen kan få en indikation på hur de ligger till i förhållande till taxonomin.

Det ökade omvärldsintresset märks också i media. I somras deltog Marie Baumgarts bland annat i en videosändning från nyhetsbyrån Direkt om taxonomin. Hon har också nyligen intervjuats om taxonomin i Fastighetstidningen.

Marie Baumgarts har också blivit en viktig influerare inom området och rankas enligt analysföretaget KC Analytics som en av de mest inflytelserika twitteraktörena under hashtaggen #sustainablefinanceeu. Därmed placerar hon sig till och med högre än den Europeiska kommissionen under denna rubrik. Se rankningen här

Se och läs mer

Nyhetsbyrån Direkt – 11 minuter på Youtube om EU:s taxonomi om varför det är viktigt och om vad det kommer att betyda

https://youtu.be/1vS0-uhRvBs

Fastighetstidningen: Taxonomin blir grunden för det gröna

https://fastighetstidningen.se/taxonomin-blir-grunden-for-det-grona/

SEB Talks, digitalt seminarium om taxonomin

Den 30 september sänder ett digitalt seminarium, SEB Talks som handlar om hur taxonomin påverkar finansiella institutioner. Bland talarna finns Paolo Canfora, från EU:s Joint Research Center, Andreas Hoepner, från University College, Dublin, Karsten Loeffler från Frankfurt School UNEP, samt Marie Baumgarts och Karl-Oskar Olming, från SEB.

Länken till seminariet kommer att läggas upp här närmare sändningen.