Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för nordiskt event om stiftelser

Hur har de nordiska stiftelserna agerat under coronapandemin, och har deras möjligheter att överhuvudtaget agera påverkats positivt eller negativt av att de är just stiftelser? Vilka utmaningar kommer stiftelserna att möta i fortsättningen?  

Den 11 december arrangerade SEB Private Banking ett digitalt event om stiftelser i Norden med fokus på deras arbete under den pågående pandemin. Medverkade gjorde representanter för Wallenbergstiftelserna från Sverige, Gjensidigestiftelsen från Norge, Svenska Kulturfonden från Finland och Novo Nordisk Fonden från Danmark.

De berättade om hur deras insatser sett, och ser ut, samt de specifika utmaningar de mött under deras arbete med att mildra effekterna av den pågående pandemin. Samtidigt var de heller inte sena med att peka på de fördelar som stiftelser har, jämfört med bolag och myndigheter, och som gör att de kan agera snabbt.

På eventet togs också en specifik utmaning upp, nämligen hur stiftelser, som ofta är beroende av löpande avkastning på förvaltat kapital, ska agera när ränteplaceringar ger i princip noll i avkastning och aktiebolag skjuter utdelningar på framtiden. Ska de tvingas ta större risker i sina placeringar?

Medverkade vid eventet gjorde även SEB:s förre chefekonom Robert Bergqvist och Mårten Gabrielsson från SEB:s kundsegment Stiftelser.
Eventet kan ses här.