Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stärkt kundfokus i uppdaterad hållbarhetspolicy

En ny uppdaterad hållbarhetspolicy har antagits av SEB:s styrelse, och idag den 1 juni sjösätts också den nya centrala hållbarhetsorganisationen som leds av Hans Beyer, Chief Sustainability Officer. Därmed ökar takten i SEB:s hållbarhetsarbete ytterligare.

Den uppdaterade policyn säger tydligt att ”SEB strävar efter att vara den självklara ledaren inom hållbar finansiering på våra hemmamarknader och utvalda strategiska områden”. Fokus har också stärkts på SEB:s viktiga roll när det gäller att stödja kunderna i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi i enlighet med Parisavtalet, liksom att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGerna).

– Under många år har vi jobbat framgångsrikt med hållbarhet, men förväntningarna på oss ökar från såväl kunder som investerare och medarbetare. För att lyckas vill vi växla upp och fokusera än mer på områden som skapar värde för våra intressenter, säger Johan Torgeby, VD och koncernchef.
Bland de fokusområden som lyfts fram i policyn är:

  • Kompetensutveckling – stärka hållbarhetskompetensen i organisationen för att än bättre kunna stödja SEB:s kunder
  • Kundklassificering – hållbarhetsklassificera SEB:s kreditportfölj, dvs mäta våra företagskunders klimatpåverkan för att kunna styra och sätta strategiska mål för framtiden.
  • Investeringserbjudande – sträva efter att ha ett omfattande och konkurrenskraftigt investeringserbjudande med hållbarhetsrisker och -påverkan integrerade i processer och produkter.
  • Produktutveckling – stärka utvecklingen av innovativa hållbara finansierings- och investeringsmöjligheter för våra kunder.
  • Rådgivningskapacitet – genom solid kunskap inom hållbarhet och djup förståelse för det regulatoriska landskapet sträva efter att kunna erbjuda den bästa rådgivningskapaciteten inom hållbarhet.
  • Påverkan – sträva efter att medvetet styra SEB:s påverkan via tjänster, produkter och kapital, i linje med de åtaganden om hållbarhet som SEB har och som stöds av mål och mätetal.
  • Riskhantering – säkerställa att lämpliga processer för att identifiera hållbarhetsrisker finns tillgängliga i relevanta beslutande organ.

– Genom att vara en engagerad och långsiktig partner stödjer vi våra kunder och blir därmed en möjliggörare i omställningen. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, säger Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communication Officer.

I dagarna tillträder Hans Beyer formellt tjänsten som Chief Sustainability Officer och därmed inleds arbetet i den förstärkta hållbarhetsorganisationen Group Sustainability.

– Det här ska bli mycket spännande. Alla delar är ännu inte på plats men vi bygger den nya organisationen från en styrkeposition, och jag är övertygad om att med ökade resurser och starkt stöd från ledning och ägare kommer vi att vara än mer framgångsrika i att stödja våra kunder och samhället med världsledande hållbara finansiella lösningar och produkter, säger han.

Läs Corporate Sustainability Policy (Hållbarhetspolicyn).