Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fondbolag med i upprop till EU om hållbar återhämtning

SEB Investment Management ingår i en grupp internationella investerare, som i ett öppet brev uppmanar EU:s ledare att säkerställa en hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19. Därför bör EU stå fast vid att minst 25 procent av långtidsbudgeten ska bidra till att nå klimatmålen.

– Det behövs massiva satsningar för att lösa den ekonomiska krisen, men det får inte innebära att vi låser fast oss på en väg som innebär ökade koldioxidutsläpp, säger Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning inom Investment Management.

– Genom att öka takten i övergången till en klimatneutral ekonomi kan vi skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt, säger hon.

Brevet är koordinerat av IIGC, The Institutional Investors Group on Climate Change, och har undertecknats av ett drygt 100-tal investerare, som tillsammans representerar nära 12 biljoner euro i tillgångar.

I brevet adresseras vikten av att de ekonomiska räddningsåtgärder som genomförs inte får gå ut över klimatet.

”Vid sidan av det omedelbara behovet av att återställa ekonomin bör räddningsplanerna även inkludera hållbarhet och öka takten i övergången till en klimatneutral ekonomi. Den väg vi väljer under de kommande månaderna kommer att forma den globala ekonomin för generationer framåt. Det är avgörande att Europa utvecklar rättvisa och hållbara återhämtningsplaner. Som ledande investerare står vi redo att hjälpa beslutsfattare att investera i en bättre och mer motståndskraftig framtid”, heter det i brevet.

Läs det öppna brevet här