Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB uppmanar företag att sätta vetenskapliga klimatmål i globalt upprop

 SEB ingår i en grupp av 137 finansiella institutioner som nu uppmanar företag med stora utsläpp att förbinda sig till klimatåtgärder i linje med Parisavtalet genom att sätta vetenskapliga mål för utsläppsminskningar.

Den globala kampanjen har startats av CDP, en NGO som specialiserad på miljö- och klimatrapportering. Uppropet stöds av SEB Investment Management och andra finansiella institutioner som tillsammans förvaltar närmare $20 biljoner i kapital.

Genom brev som skickats till företagsledningarna uppmanar kampanjen de mer än 1 800 bolag som står för ungefär 25% av de globala utsläppen av växthusgaser att sätta vetenskapliga mål för utsläppsminskningar i linje med 1.5-gradersmålet. Den uppmanar också bolagen att nå noll i nettoutsläpp senast 2050.     

– För att klara en omställning i enlighet med Parisavtalet och en koldioxidneutral nivå senast 2050 är det av största vikt att företagens affärsmodeller är anpassade till dessa mål. Vi tror att de företag som utvecklar sin verksamhet i linje med dessa har bättre förutsättningar att skapa långsiktigt hållbart värde och avkastning och därmed bli mer attraktiva för oss som investerare, säger Christina Wadsjö, hållbarhetsexpert inom SEB Investment Management.

– Denna typ av samverkan är ett bra sätt att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning och är en tydlig signal om behovet av klimatambitioner från företagen, säger Christina Wadsjö.

Du kan läsa mer om initiativet här