Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB undertecknar Poseidon-principerna för hållbar sjöfart

SEB har undertecknat the Poseidon Principles och ansluter sig därmed till en grupp av världsledande shippingbanker kring ett nytt globalt ramverk för hållbar sjöfartsfinansiering. 

Poseidon-principerna överensstämmer med de policyer och ambitioner som den Internationella sjöfartsorganisationen, en FN-myndighet som ansvarar för att reglera global sjöfart, har fastlagt. Det innefattar en ambition om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp så snart som möjligt och att de totala årliga utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008. SEB:s första rapport om klimatanpassningen av shipping-portföljen kommer att ske 2021 och resultaten kommer att ingå i bankens hållbarhetsredovisning.

Hans Beyer, chief Sustainability Officer kommenterar:

– Det är ett naturligt steg för oss på SEB att ansluta oss till Poseidon-principerna. Vårt hållbarhetsengagemang bygger på att vi arbetar tillsammans med kunderna på resan mot ett koldioxidsnålt samhälle. Att vi nu ansluter oss till det här initiativet är en bekräftelse på den ambitionen. Det är ett åtagande som kommer att stötta våra kundrelationer och bidra till det långsiktiga värdeskapandet för våra aktieägare.

Hans Christian Kjelsrud (Global Head Shipping Finance) tillägger:
– Vi upplever att våra kunder är redo att genomföra omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och Poseidon-principerna ger oss möjlighet att anpassa vår kreditprocess och därigenom vår låneportfölj till sjöfartsbranschens omställning till en grönare framtid. Vi är glada över att ansluta oss till en grupp världsledande shipping-banker kring ett nytt globalt ramverk för hållbar sjöfartsfinansiering.

För mer information se
https://www.poseidonprinciples.org/