Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sänker minimicourtaget så att fler kan spara

SEB sänker nu minimicourtaget vid handel med värdepapper på svenska och nordiska börser för att stärka sitt sparandeerbjudande och möjliggöra för fler kunder att börja spara i aktier.

Courtaget för aktier, samt andra aktierelaterade värdepapper såsom emissionsrätter och teckningsoptioner samt börshandlade fonder som är noterade på börserna i Sverige och Norden, sänks till 1 krona från 20 kronor från och med den 22 september. Prissänkningen gör SEB till en av de mest prisvärda aktörerna av handel med värdepapper på reglerade handelsplatser.

– Vi ser ett stort och växande intresse bland alla våra kunder för att spara i aktier men många vill gärna spara i mindre belopp, inte minst de som vill testa och lära sig hur det fungerar att investera i aktier. För dessa kunder kan ett minimicourtage på 20 kronor kännas för högt och bli ett hinder, och vi sänker nu därför minimicourtaget till 1 krona, säger Patrick Åhrén, erbjudandeansvarig för Spara på SEB.

SEB har sett en stor ökning av antalet kunder som har mindre än 10 000 kronor i sin aktiedepå, och därmed investerar i mindre belopp när de köper aktier, de senaste åren allteftersom intresset för att spara i aktier har ökat samtidigt som ny teknik gjort det både lättare och smidigare att investera.

– Detta ökande intresse har vi sett i alla åldersgrupper, och vi hoppas att sänkningen av minimicourtaget ska bidra till ett större intresse i sparande, säger John Erlandsson, affärsansvarig för Spara på SEB.

– Det är också glädjande att vi ser ett ökat intresse bland kvinnor. Vi hoppas att detta ska bidra till att öka kvinnors ägande, vilket är en viktig fråga för SEB, säger John Erlandsson.

Det sänkta minimicourtaget är en del av SEB:s arbete med att stärka sparandeerbjudandet, där banken även satsar på ny teknik och förbättrad funktionalitet. SEB införde till exempel nyligen möjligheten till fondhandel i mobilappen och det finns även planer på att erbjuda aktiehandel i appen.

Läs mer på seb.se