Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sänker återbäringsräntan i traditionell försäkring

SEB Pension och Försäkring AB sänker återbäringsräntan för tjänstepension från 4,5 till 3,5 procent per den 1 april 2020. Samtidigt sänks också återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, från 3,5 till 2,5 procent.

– Sänkningen är ett resultat av den senaste tidens kraftiga nedgångar på världens börser med anledning av Coronaviruset. Med den osäkerhet som finns på de finansiella marknaderna kan vi inte utesluta att återbäringsräntan i närtid kan behöva sänkas ytterligare, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 29 februari 2020 till 108,1 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 103,2 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2010-2019 har varit 6,2 procent för tjänstepension och 6,4 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 12,2 respektive 8,4 miljarder per den sista februari.