Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rankas i topp av medelstora företag i Sverige

SEB rankas i topp när medelstora företag i Sverige sätter betyg på sina banker. Det framgår i Prosperaundersökningen Mid Corporate Banking Sweden 2020, som publiceras på tisdagen.

SEB rankas i topp när medelstora företag i Sverige sätter betyg på sina banker. SEB:s Sanna Tamm kommenterar Prosperaundersökningen Mid Corporate Banking Sweden 2020.

 

– Det här är ett fint kvitto på de starka relationer vi har med våra kunder. Det är inte minst viktigt i dagens utmanande situation. Vi försöker vara så nära kunderna som möjligt och diskutera hur vi kan hjälpa till, vad de kan göra och hur vi tillsammans kan hitta lösningar, säger Sanna Tamm, chef för Mid Corp på SEB.

Undersökningen bygger på intervjuer med vd:ar, finanschefer och treasurychefer vid 173 medelstora företag med en omsättning mellan 1 och 5 miljarder kronor. De har bedömt bankerna utifrån relation, finansiella tjänster och sin uppfattning om banken som helhet.

– Vi vill göra den här undersökningen för att få veta vad kunderna tycker om oss, vad vi gör bra och vad vi kan förbättra, säger Sanna Tamm.

Bland de banker som ingår i undersökningen har SEB det största antalet kunder och får det högsta samlade betyget, 4,08 på en femgradig skala.

Ser man till olika delområden rankas SEB som nummer ett i sex av tio underkategorier. SEB anses extra starka i förhållande till konkurrenterna vad gäller personliga kontakter, servicekänsla samt finansiell kompetens.

– Undersökningen är en fantastisk bekräftelse på det dedikerade och kundfokuserade arbetet i våra team. Det är också glädjande att se att kunderna är nöjda med vår finansiella kompetens och vår höga servicekänsla. Det är styrkor som vi ska slå vakt om, säger Sanna Tamm.

Vilka är de viktigaste utmaningarna?

– Vi ser att vi får lägre betyg när det gäller snabba beslut. Det är en utmaning, eftersom vi vill vara noggranna, det ligger i vårt företags-DNA att vara noggranna i vår kreditgivning. Men, vi ska göra vad vi kan för att snabba upp våra processer.

– Även när det gäller strategisk rådgivning/kundanpassat erbjudande kan vi bli ännu bättre. Här har vi startat ett arbete för att dra ännu mer nytta av de specialister som finns inom banken. Vi har bildat ett advisory board, som ska arbeta med att vässa rådgivningen i kundmötet.

Se sammanfattning av resultatet hos Prospera