Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare till Daimler vid ramverk för grön omställning

SEB har varit strukturell rådgivare åt fordonstillverkaren Daimler vid framtagandet av ett grönt ramverk för att finansiera bolagets omställning till en fordonsflotta med nollutsläpp och hållbara produktionsprocesser.

– Vi är stolta och hedrade att ha fått förtroendet att bistå en av världens största biltillverkare i deras skifte mot en koldioxidneutral fordonsflotta, säger Christopher Flensborg, chef för Climate and Sustainable Finance.

Det gröna ramverket är klassificerat som Dark Green, den högsta nivån enligt forskningsinstitutet Ciceros oberoende expertbedömning. Ramverket kommer att användas för upplåning genom bland annat gröna obligationer, gröna företagscertifikat och gröna lån.

Pengarna är öronmärkta för att finansiera projekt inom exempelvis forskning och utveckling och tillverkning av nollutsläppsfordon och drivlinor, såväl som utveckling och installation av laddningsinfrastruktur.

Grön finansiering kommer också att användas för att uppgradera tillverkningsanläggningar och för att etablera återvinning av batterier och bränsleceller. Andra berättigade projekt är investeringar i minskad energi- och resursförbrukning, installation av förnyelsebar energi och materialåtervinning.

– Med det gröna ramverket och en oberoende expertbedömning på plats befinner sig Daimler i en perfekt position för att ytterligare stärka dialogen med sina finansiella intressenter, säger Christopher Flensborg.

Läs Daimlers pressmeddelande