Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och fintechbolaget Oxceed inleder strategiskt samarbete

SEB inleder ett strategiskt samarbete med fintechbolaget Oxceed, som har utvecklat en tjänst som ger små- och medelstora företag bättre översikt och kontroll över sin ekonomi. SEB går samtidigt in som delägare i Oxceed.

Oxceed erbjuder en molnbaserad tjänst som ger små och medelstora företag bättre överblick över sin ekonomi och gör det enkelt att skapa finansiella rapporter och beslutsunderlag. Genom att integrera Oxceed med sitt affärssystem (ERP-system) kan företag visualisera och analysera aktuella bokföringsdata i realtid.

– Tillsammans kommer SEB och Oxceed nu att bygga vidare på Oxceeds smarta lösningar för SME- segmentet, med målet att kunna erbjuda SEB:s kunder tillgång till tjänsten under våren 2021, säger Sharona Gessler, chef för Business Development, Corporate Market, på SEB.

– Oxceeds tjänst svarar direkt mot ett behov som ligger i topp på önskelistan i våra kundundersökningar inom SME-segmentet: översikt och kontroll över företagets ekonomi. Tillsammans med Oxceed vill vi hjälpa våra kunder att både skapa trygghet och generera nya insikter,

– Vi är glada och stolta att ingå det här samarbetet med Sveriges ledande affärsbank. Att SEB har jämfört oss med flera motsvarande aktörer på den nordiska marknaden och kommit fram till att Oxceed är det bästa alternativet för SME-segmentet visar på styrkan och kvaliteten i vår mjukvaruplattform. Samarbetet kommer att ge oss de rätta förutsättningarna för att kunna förbättra vår tjänst ännu mer framöver, säger Stefan Ström, styrelseordförande Oxceed AB. 

För SEB är samarbetet en viktig pusselbit när det gäller att erbjuda kunderna ett öppet ekosystem mellan bank och affärssystem, som är så vitalt för företags möjlighet att skapa överblick och kontroll. SEB Venture Capital går in som delägare i Oxceed.

– Med denna investering tar vi ett kliv in i en bransch som vi tror kommer att växa starkt under kommande år. Vi är övertygade om att molnbaserade Business Intelligence-tjänster ännu endast är i sin linda vad gäller SME segmentet. Det ska bli spännande att arbeta tillsammans med affären och Oxceed för att bygga vidare på en redan stark tjänsteportfölj, säger Fredrik Ljungblad, som ansvarar för investeringen inom SEB Venture Capital.