Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med vid utgivning av obligation för covid-19-vaccin

SEB har tillsammans med Credit Agricole CIB arrangerat utgivningen av en vaccinobligation på två miljarder norska kronor. Pengarna ska användas för att påskynda utvecklingen av ett covid-19-vaccin.

Det är den norska staten som har åtagit sig att över en tioårsperiod bidra med två miljarder norska kronor för att stötta organisationen CEPI:s (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) arbete med att utveckla ett fungerande vaccin.

Hela summan blir dock tillgänglig omedelbart genom utgivningen av en vaccinationsobligation som gör det möjligt för investerare att bidra till utvecklingen.  Obligationen är utgiven av International Finance Facility for Immunisation, IFFF, i samarbete med Världsbanken och den globala vaccinalliansen Gavi.

– Ett covid-19-vaccin är helt centralt för att kunna återaktivera våra samhällen och ekonomier. Genom det här innovativa samarbetet mellan privata och offentliga aktörer blir pengarna omedelbart tillgängliga för forskarna, säger Susanne Gløersen, chef för Climate & Sustainable Finance vid SEB i Norge.

CEPI tillkom på norskt initiativ 2017 i efterdyningarna av Ebola-krisen. 

De pengar som lånas upp genomobligationen finansierar forskningsprogram med målet att påskynda utvecklingen av utvalda vaccinkandidater. Målet är att kunna lansera ett covid-19-vaccin inom de närmaste 12–18 månaderna.

– För att lösa de utmaningar som världen står inför behöver vi mekanismer för att slussa kapital till de områden där de behövs som mest. Vi är stolta över att ha bidragit till framväxten av en hållbar finansmarknad, som verkligen tar fart inom område efter område, säger Christopher Flensborg, chef för Climate & Sustainable Finance.