Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med vid försäljning av statens första gröna obligation

SEB var med och genomförde försäljningen vid utgivningen av svenska statens första gröna obligation som slutfördes på tisdagen. De 20 miljarder kronor som lånas upp kommer att kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål.

Obligationen, som löper över tio år, är den hittills största gröna obligation som har getts ut i Norden och i nordisk valuta. Intresset bland svenska och internationella investerare var stort och obligationen, som övertecknades mer än två gånger, prissattes med en avkastning på 0.09 procent och en löpande kupongränta på 0,125 procent.  

Sveriges ramverk för gröna obligationer har fått betyget ”mörkt grönt” av den externa granskaren Cicero, vilket är den högsta bedömningsnivån. Statens ambition har varit att erbjuda investerarna exponering mot en statlig grön obligation med högsta kreditbetyg och utgifter som är de grönaste gröna. SEB har varit strukturell rådgivare i arbetet med att ta fram ramverket.

Ramverket utgår från det svenska miljömålssystemet, som är brett förankrat i det svenska politiska systemet. Därmed säkerställs att de pengar som lånas upp endast går till utgifter som bidrar till ett eller flera miljömål, inte bidrar negativt till andra miljömål och med stor sannolikhet bidrar till en långsiktigt nettopositiv effekt på miljön. Det övergripande målet är att överlämna en miljö till nästa generation där alla större miljöutmaningar blivit lösta.

De pengar som lånas upp kommer till exempel att användas till utgifter som syftar till att begränsa klimatförändringar, stärka den biologiska mångfalden, främja projekt för förnybar energi eller sänka koldioxidutsläppen inom transportsektorn.  Riksgälden kommer i samarbete med Naturvårdsverket ta fram en årlig investerarrapport.

Emissionen genomfördes av en grupp banker, som fått i uppdrag att genomföra försäljningen, däribland SEB. Övriga ledarbanker var Barclays, Danske Bank, NatWest Markets och Swedbank.

Totalt deltog över 70 investerare i obligationen som distribuerades enligt nedan:

Sverige 61,5%
Storbritannien 17,9%
Europa 8,4%
Övriga Norden 7,2%
USA 4,5%
Asien 0,5%

Pensionsfonder 45,6%
Kapitalförvaltare 32,9%
Försäkringsbolag 8,5%
Banker 8,1%
Övriga 4,9%

Läs RIksgäldens pressmedelande