Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med och kräver nollutsläpp av företagen med världens största växthusgasutsläpp

SEB ingår i en grupp av mer än 500 institutionella investerare som kräver att de företag i världen som släpper ut mest växthusgaser inför strategier för att nå noll i nettoutsläpp.

SEB Investment Management ingår i Climate Action 100+, vars medlemmar tillsammans förvaltar mer än $47 biljoner. Gruppen har skickat ett brev till VD:arna och ordförandena för 161 globala företag vilka tillsammans är ansvariga för så mycket som 80% av världens industriella växthusgasutsläpp. I brevet kräver investerarna att dessa bolag inför strategier för att nå noll i nettoutsläpp senast år 2050. Climate Action 100+ kommer att utvärdera bolagens framsteg genom att mäta dem mot 30 indikatorer. 

– Vi är glada att vara en del av initiativet och är uppmuntrade av de initiala framstegen av investeringsinitiativet.  Det visar att vi som investerarkollektiv kan hjälpa till att påverka företag i riktning mot en mer hållbar utveckling. Framöver behöver vi lägga ännu mer kraft på att bedöma nivån av påverkan i våra investeringarna och aktivt uppmuntra en väg till nollutsläpp genom transparenta förväntningar och kontinuerlig uppföljning av måluppfyllnaden, säger Robert Vicsai, Investment Management.

Du kan läsa mer om brevet här: http://www.climateaction100.org/