Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i EU-kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering

SEB:s chef för hållbarhetsstrategi och policy Karl-Oskar Olming tar plats i EU-kommissionens nya expertgrupp som ska fortsätta arbetet med att utveckla EU:s hållbarhetstaxonomi. SEB ingår som enda nordiska bank i gruppen.

– Det är spännande att få bidra till att skapa ett förståeligt och transparent system för att driva kapital i hållbar riktning, säger han.

EU-kommissionen har under året etablerat en taxonomi som definierar vilka gränsvärden som en verksamhet måste hålla sig inom för att vara förenlig med Parisavtalets mål om att hejda jordens uppvärmning. SEB:s Marie Baumgarts ingick i den tekniska expertgrupp som arbetade med taxonomin.

Nu fortsätter arbetet i den nya expertgruppen Platform on Sustainable Finance.

– Nu går vi vidare med en bredare ansats för att skapa en taxonomi även för områden som skydd av biologisk mångfald, omställning till en cirkulär ekonomi, skydd av hav och vatten, samt förebyggande av utsläpp, säger Karl-Oskar Olming.

Arbetet är planerat att pågå under två år. Det finns även planer för att på sikt skapa en social taxonomi och en ”brun taxonomi” den senare som innehåller gränsvärden över verksamheter med kraftigt negativ påverkan.

Expertgruppen består av ett 50-tal medlemmar som representerar bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, akademi och forskning, samt ett antal större företag.  

Den finansiella sektorn representeras av tre banker: SEB, Allianz och BNP Paribas.

– Som medlem kommer vi att få viktig kunskap och insikt om processen och kommer att ha många kontakter med andra banker och bankföreningar i Europa, säger Karl-Oskar Olming.

Läs mer på EU-kommissionens sida