Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar långsiktig, grön fastighetsfinansiering

Nu lanserar SEB grön, långsiktig fastighetsfinansiering för små och medelstora fastighetsägare. Därmed kommer SEB att kunna erbjuda grön belåning från byggstart till långsiktig finansiering och i de fall det gäller bostadsrättsföreningar även gröna bolån till bostadsrättsinnehavarna.

– Idag kommer nära 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige från byggnader enligt Världsnaturfonden WWF.  Allt fler vill bidra till att minska den siffran genom att producera fler miljöcertifierade byggnader. Därför känns det glädjande att vi nu kan erbjuda våra kunder den här typen av finansiering som är en viktig del i vår hållbarhetslösning, säger Johan Berg, segmentsansvarig inom företagssegmentet på SEB.

Det gröna fastighetslånet gäller för kommersiella fastigheter, privata bostadsfastigheter och bostadsrättsföreningar.

– Med ett grönt fastighetslån vill vi bidra till omställningen mot ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Genom att kunna erbjuda gröna fastighetslån kan vi nu även finansiera hela värdekedjan i byggprocessen. Från att fastigheten byggs till att bostadsinnehavaren flyttar in, säger Göran Nåtoft, produktansvarig, företagslån.  

Johan Granström, specialist på bostadsrättsföreningar, berättar att efterfrågan på grön finansiering har ökat under de senaste åren och lär öka ytterligare i takt med att nyproduktion av fastigheter ökar. I nyproduktionen sker alltfler byggen med gröna förtecken. 

– Vi märker också att befintliga fastighetsägare och bostadsrättföreningar blir mer intresserade och gärna vill växla om till grön finansiering genom att genomföra renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning, säger Johan Granström.

Grön finansieringen bygger på SEB:s gröna ramverk och så här ser kriterier för grön fastighetsfinansiering ut.

  • 25% lägre energiförbrukning än satt nivå från Boverkets Byggnadsregler (BBR), det vill säga energiklass A och B.
  • 35% lägre energiförbrukning efter genomförd renovering jämfört med tidigare nivå

Läs mer: Därför valde Folkhem Trä AB grön finansiering hos SEB

Läs mer om grönt fastighetslån på seb.se