Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB justerar återbäringsräntan ytterligare i traditionell försäkring

SEB Pension och Försäkring AB sänker återbäringsräntan för tjänstepension från 3,5 till 2,5 procent per den 1 maj 2020. Samtidigt sänks också återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, från 2,5 till 2,0 procent.

– Under april har vi sett att både Kovå-graden och avkastningen i båda portföljerna förbättrats och justeringen ska därmed ses som en försiktighetsåtgärd med hänsyn till den osäkerhet som fortsatt råder på de finansiella marknaderna till följd av covid-19-pandemin. Vi bedömer den nya nivån på återbäringsräntan som uthållig och räknar med en återgång till en mer normal nivå när den största osäkerheten har lagt sig, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 31 mars 2020 till 103,9 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 99,1 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2010-2019 har varit 6,2 procent för tjänstepension och 6,4 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 11,9 respektive 8,2 miljarder kronor per den sista mars.