Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB IM i möte med Brasiliens regering om avskogning av Amazonas

På torsdagen den 9 juli deltog SEB Investment Management tillsammans med andra institutionella investerare i ett möte med den brasilianska regeringen och centralbanken.

– Vi ville diskutera den tropiska regnskogens avgörande roll för att tackla klimatförändringen, skydda den biologiska mångfalden och säkerställa ett fungerande ekosystem, säger Javiera Ragnartz, vd för SEB Investment Management. Vi kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen i Brasilien för att utvärdera vår exponering mot finansiella risker som följer av avskogningen.
Mötet ägde rum efter att 34 internationella investerare sände ett brev till brasilianska ambassader den 22 juni, som startpunkt på en dialog med den brasilianska regeringen.

– Vi är vana att hålla hållbarhetsdialoger med bolag som våra fonder har innehav av aktier och obligationer i. Vi uppskattar verkligen möjligheten att samtala med regeringen och centralbanken om denna fråga som är väldigt viktig för våra kunder och övriga intressenter, säger Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning på SEB IM. 

Som kapitalförvaltare har SEB Investment Management en skyldighet att agera i investerarnas långsiktigt bästa intresse. Syftet med mötet var att förstå den brasilianska regeringens ställning när det gäller skyddet av landets naturresurser, särskilt dess tropiska skogar. 

Specifika frågor togs upp under mötet som kommer att vara viktiga för SEB IM:s bedömning av utvecklingen framöver, däribland en betydande minskning av avskogningsgraden, brandskyddsförebyggande åtgärder för att undvika en upprepning av skogsbränderna under 2019 och publik tillgång till data om avskogning, skogstäckningsgrad och varaktighet och spårbarhet hos försörjningskedjor.

– Det är väldigt uppmuntrande att det initiala brevet till ambassaderna ledde till så mycket uppmärksamhet, säger Robert Vicsai, senior hållbarhetsexpert på SEB IM. Det gav en unik möjlighet att tala med vicepresidenten och flera ministrar i den brasilianska regeringen såväl som chefen för centralbanken. Nu behöver vi fortsätta diskussionen på en mer teknisk nivå, men i grund och botten är vi överens om att en långsiktigt hållbar utveckling är beroende av en gemensam syn på öppenhet, framsteg och resultat vad gäller de frågor vi tog upp under mötet.