Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring

SEB Pension och Försäkring AB höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 3 till 4 procent per den 1 januari 2021. Återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, höjs från 2 till 3 procent. 

– Avkastningen för våra portföljer ligger nu över de nivåer då covid-19 fick de finansiella marknaderna på fall. Portföljerna har visat motståndskraft i turbulensen, men också positiv följsamhet när aktiemarknaderna stigit under hösten. Därför är det naturligt att nu åter höja återbäringsräntan, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 30 november 2020 till 107,7 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 104,0 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2010-2019 har varit 6,2 procent för tjänstepension och 6,4 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 13,8 respektive 8,9 miljarder kronor per den 30 november 2020.