Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring(2)

SEB Pension och Försäkring AB höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 2,5 till 3,0 procent per den 1 oktober 2020. Återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, ligger kvar på 2 procent. 

– Höjningen är ett resultat av den återhämtning vi sett på världens börser, viket ger oss utrymme att höja återbäringsräntan, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 31 augusti 2020 till 106,2 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 102,0 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2010-2019 har varit 6,2 procent för tjänstepension och 6,4 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 13,1 respektive 8,5 miljarder per den 31 augusti 2020.