Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har gett hållbarhetskopplad kredit till Green Cargo

SEB har gett ett hållbarhetskopplat lån och en rullande lånekredit på totalt 600 miljoner kronor till den statliga godstrafikoperatören Green Cargo. Räntan är kopplad till hur väl bolaget uppfyller sina mål om minskade koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning.

– De känns väldigt roligt att vi kan på det här sättet kan bidra till att länka företagets miljöarbete till dess finansiering, säger Stefan Carlsson, kundansvarig hos SEB.

Green Cargo är ett helstatligt bolag, som bildades 2001 när Statens Järnvägar bolagiserades. Företaget driver godstransporter via järnväg och hållbarhet har alltsedan starten varit en integrerad beståndsdel i företagets verksamhet. Det koldioxidsnåla transportsättet är också en viktig försäljningsfaktor för Green Cargo.

Den hållbarhetskopplade finansieringen består för SEB:s del av ett femårigt lån och en refinansiering av en treårig rullande kredit (revolving credit facility). En annan nordisk bank har också deltagit i upplägget med lån och refinansiering på ungefär samma nivå som SEB.

Krediten är kopplad till ett grönt ramverk som är kvalitetssäkrat av det oberoende forskningsinstitutet Cicero. Till skillnad från gröna obligationer och gröna lån, där pengarna är öronmärkta för specifika projekt, är denna kredit prestationsbaserad och kopplad till två av Green Cargos centrala hållbarhetsmål.

Det ena målet handlar om minskad koldioxidförbrukning (uttryckt i gram koldioxid per ton fraktkilometer). Det andra handlar om energibesparing (uttryckt i kilowattimmar per ton fraktkilometer med eldrift).

Green Cargo har fastställt mål för de närmaste tre åren. Dessa följs upp årligen och om bolaget uppnår båda målen får företaget en ränterabatt. Når företaget endast ett mål blir rabatten lägre och om Green Cargo misslyckas med båda målen försvinner rabatten helt.

– Hållbarhetsfrågan är central för oss och därmed har det känts naturligt att ta fram ett grönt ramverk för att kunna koppla finansiering och framtida investeringar till hållbarhet, säger Lars Öquist, treasurychef hos Green Cargo.