Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB fördjupar samarbetet med Ownershift

SEB samarbetar som en del av vårt hållbarhetsarbete med tankesmedjan Ownershift, vilket nyligen resulterade i en uppmärksammad kampanj som syftade till att bidra till ökat kvinnligt ägande. Vi fördjupar nu det samarbetet genom ett långsiktigt sponsorskap som sträcker sig över de kommande tre åren. Pengarna kommer att användas till att utveckla och bredda Ownershifts verksamhet.

– Vi har följt Ownershifts arbete under en tid och vi vill bidra till att de kan fortsätta sitt viktiga arbete för ökad kunskap kring hur Sveriges ägande faktiskt ser ut. Genom en faktabaserad årlig rapport, i nära samarbete med forskare, bidrar Ownershift till en sund diskussion om hur vi tillsammans bygger jämställda förutsättningar för ekonomisk välfärd och ökar kvinnligt ägande. Vi är stolta över att nu tillsammans med Ownershift långsiktigt investera i den samhällsutvecklingen, säger Sara Öhrvall, Chief Digital, Customer Experience and Communications Officer på SEB.

På SEB är vi övertygade om att när kvinnor och män har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir även mer framgångsrik och hållbar. Med ökad kunskap om kvinnors ägande och sparande vill vi få fler att uppmärksamma hur den nuvarande ägarstrukturen ser ut i Sverige och ge alla individer ett större ägarskap över sina egna livsbeslut.

– Vi vill se en markant ökning av ägarinnor i Sverige inom vår livstid, och SEB:s investering i Ownershiftrörelsen kommer att hjälpa till, säger Charlotte Sundåker, medgrundare till Ownershift. 

– Genom våra dialoger med SEB och vårt arbete med deras kampanj Why Women Don’t Own har vi fått förtroende för deras långsiktighet och genuinitet när det gäller frågan om kvinnligt ägande som grundbult i ett jämställt och hållbart samhälle. Detta sponsorskap, där SEB går in med medel och tillgängliggör sin expertis, gör att vi kan åstadkomma ännu större impact på kortare tid, säger Linda Waxin, medgrundare till Ownershift.

För att läsa mer om SEB:s kampanj Why Women Don’t Own, som arbetats fram med hjälp av Ownershifts rapporter, gå till: seb.se/financial-equality

Om Ownershift

Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som arbetar för att öka andelen kvinnligt ägande markant under vår livstid. Ett ökat kvinnligt ägande leder till att kvinnor får mer makt över sina egna livsbeslut samtidigt som det gör samhället mer jämställt. En mångfald bland de som äger innebär en mångfald i beslutsfattarmakten vilket leder till bättre samhällen för alla.

För frågor om Ownershift, kontakta kommunikationsansvarig Elin Hammarberg på 073-4443446.