Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Fastighetsfond blir nordisk

SEB Fastighetsfond som tidigare placerat globalt går nu över till att enbart fokusera på den nordiska marknaden.
– Nu kommer vi närmare bolagen, vilket underlättar analysen och uppföljningen av bolagens utveckling, berättar Per Trygg, som tillsammans med sina kollegor inom småbolagsteamet kommer att ta över förvaltningen av fastighetsfonden.

SEB Fastighetsfond genomgår en rad förändringar. Förutom att fonden går från den globala arenan till att nu fokusera på den nordiska marknaden, kommer även investeringsprocessen att förändras med det nya teamet och antal innehav kommer att reduceras.

Tillsammans med kollegorna Daniel Klint och Kristofer Flack kommer Per Trygg att ta över förvaltningen av fastighetsfonden, som får det nya namnet SEB Fastighetsfond Norden.

Trion förvaltar sedan tidigare bland annat fonderna SEB Sverigefond Småbolag Chans/risk och SEB Sverigefond Småbolag, som båda imponerade ifjol med en avkastning på över 50 procent och som fick utmärkelserna Årets Fond och Årets Sverigefond 2019.

Investeringsstrategin som teamet har för sina svenska och nordiska småbolagsfonder, det vill säga att fokusera på kvalitetsbolag som har goda förutsättningar för att kunna växa över tid, kommer de även att börja tillämpa för SEB Fastighetsfond Norden.
– Bolagen ska ha en skicklig ledning och ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom den nordiska fastighetssektorn finns det många duktiga entreprenörer som är huvudägare samtidigt som de har en ledande roll operativt i bolagen, något som vi generellt sett ser positivt på. Vi sätter även stort värde på att bolagen har en god kassaflödesgenerering, det kommer gälla även för den här fonden, berättar Daniel Klint.

Att fonden går från att ha placerat globalt till att rikta in sig på den nordiska marknaden innebär flera fördelar men även vissa begränsningar.
– En nackdel blir såklart att man inte får möjlighet till exponering mot den globala fastighetssektorn på samma sätt som tidigare. Men fördelarna är att vi nu kommer närmare bolagen vilket underlättar analysen och uppföljningen av bolagens utveckling. Det ökar även möjligheterna till att vara aktiva ägare och att bedriva vårt hållbarhetsarbete, säger Per Trygg.

Förändringar i SEB Fastighetsfond

  • Namnbyte. Fondens nya namn är SEB Fastighetsfond Norden
  • Nytt jämförelseindex samt ny målsättning. Det nya indexet är SIX Nordic Real Estate och nya målsättningen att fonden över tid ska överträffa utvecklingen av dess jämförelseindex.
  • Fondens placeringsinriktning ändras från globalt till nordiskt. I samband med detta införs en gräns om att fondens medel till 90 procent ska ge exponering mot fastighets- och byggbranschen i Norden.