Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB erbjuder workshop i entreprenörskap som alternativ till utebliven prao

På grund av Covid-19 pandemin har många skolor ställt in höstens prao, vilket betyder att många högstadieelever i år går miste om viktig arbetslivs- och näringslivserfarenhet. SEB erbjuder därför nu skolor programmet Become Your Own Boss, en heldagsworkshop i entreprenörskap.

Målet med workshopdagen är att ge ungdomarna en inblick i entreprenörskap genom filmer, diskussioner och grupparbeten. De kommer under dagen också att konkret jobba med att mejsla fram en affärsidé genom mallen Lean Startup Canvas – från att identifiera ett problem de vill lösa till att ha en färdig affärsidé på papper. Efter workshopen är förhoppningen att de kommer att ha lärt sig mer om entreprenörskap men också veta vart de kan vända sig om de vill utforska detta vidare.

– Entreprenörsfrågan är nu viktigare än någonsin och som en företagar- och entreprenörsbank vill vi på detta sätt bidra till samhället men också försöka så ett entreprenörskapsfrö i ett tidigt skede, säger Belgin Alalinli, som är ansvarig för entreprenörskap och startups på SEB.

Programmet är utvecklat så att det kan hållas av lärare i årskurs 8 eller 9, där SEB tillhandahåller stöttning och vägledning och det material som behövs. Under de första workshoparna under december månad kommer Viktor Maisey, som ansvarar för programmet på SEB, att digitalt hålla i totalt fyra workshopar på två högstadieskolor i Stockholmsområdet. 

– Att få erfarenhet av arbetslivet och näringslivet tror vi är oerhört viktigt för ungdomar, och prao är en väldigt viktig del i detta. På SEB brinner vi verkligen för entreprenörskap och ungt företagande, och när nu pandemin satt käppar i hjulet för många ungdomars prao kände vi att vi ville bidra med vår expertis och kunskap som en del i vårt samhällsengagemang, säger Viktor Maisey på SEB.

Du kan läsa mer om Become Your Own Boss här