Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB deltar i utgivningen av statens första gröna obligation

SEB är en av fem banker som har utsetts att genomföra utgivningen av statens första gröna obligation på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska knytas till utgifter som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Regeringen beslutade i juni om ramverket för statens gröna obligation och urvalet av utgifter i statsbudgeten som obligationen ska knytas till. Ramverket bedömdes som "mörkt grönt" – den högsta nivån – av den externa granskaren Cicero.

Obligationen kommer att ha en löptid mellan sju och tio år och är planerad att emitteras i augusti.

Riksgälden har utsett SEB, Barclays, Danske Bank, NatWest Markets och Swedbank till ledarbanker för emissionen.

SEB är också strukturell rådgivare för den gröna obligationen och har sedan oktober 2019 arbetat med att ta fram det gröna ramverket tillsammans med representanter för finans- och miljödepartementet och Riksgälden

Läs Riksgäldens pressmeddelande

Läs tidigare artikel