Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bygger egen del av global blockkedjeplattform

I början av oktober driftsattes Contour, en global blockkedjebaserad plattform för trade finance-transaktioner. SEB har varit med och utvecklat satsningen och har etablerat en egen driftsmiljö, som är en tillämpning av blockkedjan inom banken.

Remburser används för att ta bort motpartsrisker i samband med global handel. En affär involverar normalt fyra parter: En säljare som exporterar en vara, säljarens lokala bank, en bank i mottagarlandet och den utländska köparen som importerar varan.

Rembursavtal och dokument skickas i dag i stor utsträckning mellan parterna via fysisk post. Den nya plattformen beräknas därför kunna korta ledtiderna med 90 procent, från ett genomsnitt på 10 dagar till under 24 timmar genom att ersätta dagens pappersbaserade process med en digital lösning.

– Med hjälp av den här tekniken får alla parter ett gemensamt gränssnitt och tillgång till all information samtidigt. Därmed ersätts Swift och behovet att skicka fysisk post mellan varandra, säger Marina Sandquist, Trade Finance, som ingår i den kärngrupp som arbetar med implementeringen inom SEB.

Med sedan starten

SEB har varit med i utvecklingen av den globala plattformen sedan starten. Första steget togs redan för fem år sedan då banken gick med i ett internationellt bankkonsortium för att utveckla en öppen blockkedjeplattform. Detta resulterade i bildandet av det USA-baserade bolaget R3, som har lanserat en infrastrukturplattform som heter Corda. SEB är sedan 2017 delägare i detta bolag.

Samma år startade ett projekt för att utveckla en lösning för trade finance som bygger på Cordaplattformen. Det är denna lösning som nu har driftsatts globalt av Contour, ett bolag som har grundats av åtta internationella banker, däribland SEB, som också sitter med i bolagets styrelse.

Stor potential

Tekniken har testats av ett 80-tal banker och företag i 17 länder, för transaktioner inom råvaror, petrokemiska produkter, energi, metaller, konsumtionsvaror och textiler. Potentialen är stor.

– Trade finance-marknaden beräknas uppgå till 79 miljarder dollar år 2026. Enligt de ursprungliga uppskattningarna kommer omkring 40 procent av denna handel då att gå via Contours blockkedjeteknik, säger Marina Sandquist.

För ett år sedan startade arbetet med att implementera en intern driftmiljö inom SEB baserad på Contours blockkedjeteknik. En testmiljö finns på plats, som i dagarna har gått in i betafas, inför den kommande lanseringen av den skarpa produktionsmiljön.

Läs artikel om projektet hos Computer Sweden