Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB belyser kvinnligt ägande i ny kampanj

I en ny marknadskampanj sätter SEB fokus på kvinnligt ägande genom att belysa det faktum att kvinnor äger en betydligt mindre andel av mark, fastigheter och aktier än män.

Kampanjen drog igång med en film på internationella kvinnodagen den 8:e mars och kommer även att lyfta frågor som jämställda pensioner, kvinnligt entreprenörskap och hållbart sparande.

– Vi vill belysa problematiken och väcka tankar om en viktig hållbarhetsfråga, men framförallt peka på vad SEB kan göra för att uppmuntra till ökat sparande och ägande, säger Sara Öhrvall, chef för Digital, Customer Experience & Communication på SEB.

Filmen tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnors ägande endast svarar för 15 procent av privat markegendom, 25 procent av fastighetsvärdet och 33 procent av privatägda svenska aktier, siffror som tagits fram av SEB:s samarbetspartner Ownershift. Genom en historisk tillbakablick på fyra fiktiva kvinnors liv mellan 1840-talet och nutid belyser filmen varför det har blivit så.

– Vi vill som modern bank visa att vi tar ställning i värderingsfrågor. Vi behöver nå nya målgrupper och bli bättre på att tilltala kvinnor och ungdomar för att stärka vår varumärkesposition och ta ökade andelar på sparandemarknaden, säger Mathias Appelblad, Creative Director på SEB.

SEB vill genom kampanjen bidra till att förändra situationen genom att hjälpa fler kvinnor att investera, uppnå ledande positioner och starta företag. Den är en del av bankens hållbarhetsarbete och ett sätt att visa att SEB ser på hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.

– Det är ett område där vi genom vår rådgivning och våra tjänster kan göra skillnad för våra kunder, säger DavidTeare, chef för SEB:s livdivision.

En rad kvinnliga entreprenörer deltar i filmen för att bidra till engagemang kring frågan. Dessa är:

Moa Gürbüzer, grundare av Oddbird 
Emma Rozada, grundare av The Techno Creatives  
Martina Klingvall, grundare av Telness 
Alice Moradian, grundare av Earth Bite  
Sofie Allert, grundare av Swedish Algae Factory 
Isabella Palmgren, grundare av Mimblys  
Emelie Meurk Demerud, grundare av Headylity Technology  
Malin Andén, grundare av By Malina  
Polina Otto och Alexandra Sandberg, grundare av Carrus Network 

Mer information