Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas företag och företagare av höstbudgeten

I höstbudgeten, som offentligörs idag, presenterar regeringen en reformagenda på över 100 miljarder kronor för att återstarta svensk ekonomi. Det är reformer som motsvarar mellan fyra och fem gånger mer än ett vanligt budgetår och är i huvudsak är inriktad på några större områden; välfärden, grön omställning och jobb och företagande. Det presenteras en rad reformer riktade mot företag och företagare, dels i syfte att övervintra krisen och dels i syfte att återstarta företagsklimatet. Vi har bett SEB:s företagarekonom Américo Fernández om en kommentar.

Hur påverkas företag av förslagen i höstbudgeten?

- Det är en ovanligt stor företagsbudget med reformer på runt 30 miljarder kronor. Bland åtgärderna finns bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga, för företag som bedriver forskning och utveckling (FOU) och för småföretagare som anställer sina första anställda. Därtill presenteras en omfattande skattereduktion för investeringar under 2021 och 2022 i syfte att få företag att inte senarelägga investeringsbeslut, säger Américo Fernández.

Ser du något i budgeten som företagare bör följa extra noga framöver?

- Ja, regeringen presenterar åtgärder som syftar till att övervintra krisen i form av ettförlängt omställningsstöd, som gäller för maj-juli, och ett nytt omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare (mars-juli). Enskilda näringsidkare är en grupp företagare som under våren inte haft samma möjlighet som övriga företag att ta del av regeringens krispaket. Man får heller inte glömma redan beslutade åtgärder som inte fått effekt ännu, t.ex. sänkt bolagsskatt från och med 2021 från dagens 21,4 procent till 20,6 procent.

Räcker de här åtgärderna eller kommer det krävas mer under hösten?

- Det är för tidigt att säga och jag utesluter inte fler åtgärder. Det som talar emot det är vårens historiska krispaket på runt 250 miljarder kronor, där endast ca en tredjedel faktiskt använts av företagen. Det talar för att det kanske inte behövs så mycket mer men samtidigt kvarstår en del orosmoln i höst. Ett exempel är korttidspermitteringsstödet som löper ut i slutet av 2020 och som idag omfattar över 500 000 personer. Om dessa personer återgår till arbete eller övergår i arbetslöshet kommer att prägla företagsagendan framöver, säger Américo Fernández.