Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försiktighetsåtgärder för att skydda vår verksamhet och våra kunder

SEB följer utvecklingen kring det nya coronaviruset noggrant och har tagit en rad försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet samt värna våra kunders och anställdas hälsa. Vi står väl rustade och är väl förberedda på att hjälpa våra kunder. 

Vi bedömer inte att coronaviruset kommer att ha någon direkt påverkan på de tjänster vi tillhandahåller våra kunder, och vi har hög beredskap och väl utarbetade planer som vi arbetar efter. Vi följer även Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer.

Försiktighetsåtgärder vi tagit inkluderar bland annat att medarbetare som återvänt från ett högriskområde för coronaviruset jobbar hemifrån under två veckor, att icke-affärskritiska tjänsteresor ställts in eller skjutits upp, samt att möten med större grupper ställts in. Även om SEB redan har trading i ett flertal länder i världen så har vi som en extra försiktighetsåtgärd också flyttat en del medarbetare inom handel med aktier, valutor och andra tillgångsslag till alternativa platser för att säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta utan störningar även om situationen kring coronaviruset förvärras. Vi har också delat upp kritiska funktioner och en del medarbetare och ledare i banken arbetar från alternativa platser eller från hemmet. 

Vi förstår att många är oroliga för utvecklingen kring coronaviruset och dess inverkan på samhället och ekonomin men vi står väl rustade och är väl förberedda på att hjälpa våra kunder. Den situation Sverige och världen nu befinner sig i är naturligtvis en utmaning för samhället i stort och för företag och privatkunder men SEB har en väldigt stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert och har de verktyg som behövs för att hjälpa våra kunder och ta vårt samhällsansvar. Det kan komma en punkt när alla aktörer i det finansiella systemet kommer att behöva hjälpas åt att tillgodose de kapitalbehov som finns och vi kommer att göra vår del. Vi för också diskussioner med Finansinspektionen om att möjligen justera kapital- och likviditetskrav om sådana behov skulle uppkomma.

Vår högsta prioritet nu är att finnas där för våra kunder, se till att företagen kan fortsätta att bedriva sina verksamheter, samt att hålla de finansiella marknaderna öppna.