Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu läggs rälsen för enklare och billigare betalningar i Norden

Nu läggs rälsen för den nya nordiska betalinfrastruktur som kommer att införas de närmaste åren. Målet är att möjliggöra gränsöverskridande realtidsbetalningar i hela Norden, ta bort friktion vid utrikeshandel och skapa möjligheter för företagen att effektivisera sina betalprocesser.

P27 Nordic Payments är ett bankgemensamt initiativ som syftar till att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande realtidsbetalningar i flera valutor. Plattformen kommer initialt att omfatta betalningar i Sverige, Danmark och Finland, men utvecklas för att på sikt kunna användas i hela Norden.

Projektet startade 2018 och i oktober i fjol bildades ett bolag, som samägs av de sex bankerna SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group och Swedbank.

Sedan dess har deltagarna bland annat etablerat ett Nordic Payment Council, som sätter regelverket för hur den nordiska betalprodukter ska hanteras. Den svenska Bankföreningen har bildat en Migration Committee, som ska samordna bankernas övergång till den nya infrastrukturen och liknande initiativ pågår i de övriga nordiska länderna.

Vad händer framåt och hur ser tidplanen ut?

Vi frågar Paula da Silva, chef för Transaction Services, som är interimsordförande i P27-bolaget, och Robert Pehrson, chef för affärsutveckling inom Transaction Services, samt SEB:s representant i bolagets Advisory board.

– Inom SEB kommer vi inom kort att gå ut med information till stora företagskunder om att de behöver förbereda sig för att gå över till den internationella standard som P27 bygger på, säger Robert Pehrson.

Denna standard kallas ISO 20022 och är ett standardiserat format för elektronisk betalningsinformation. Den används redan för europeiska SEPA-betalningar, men däremot inte i Sverige och de övriga skandinaviska länderna, där man fortsatt använder äldre lokala standards och har en mycket fragmenterad betalningsinfrastruktur.

De som behöver förbereda sig för detta är företag som använder betalning via filöverföring, det vill säga samlar ihop många betalningar och skickar dem som en elektronisk fil till banken för betalning en viss dag – exempelvis när ett företag betalar ut löner till sin personal.

– Företag sköter ofta sina betalningar i sitt ekonomisystem och där är det leverantörer som exempelvis Visma eller SAP som behöver förbereda sig, säger Robert Pehrson.

ISO 20022 kommer att bli standard för alla betalningar på den nya nordiska betalplattformen, oavsett om man betalar via filöverföring, gör en överföring i sin internetbank eller använder Swish (eller motsvarande tjänster i de övriga nordiska länderna). Men, det är inget som den vanliga användaren behöver fundera över, den förändringen kommer att ske bakom kulisserna när bankerna går över till den nya standarden.

– Vi inom P27 lägger rälsen som betalningarna kommer att rulla på. Sedan är det bankerna som tillhandahåller betalningsprodukter för sina kunder, säger Paula da Silva.

Den första skarpa leveransen från P27 är planerad till 2021. Det handlar om konto till kontoöverföringar. Den kommer att testas av banker under året och SEB räknar med att kunna införa tjänsten under slutet av året.

Vad är det då för fördelar att gå över till en ny, harmoniserad betalningsinfrastruktur i Norden?

Ja, en uppenbar fördel för den vanliga användaren är att det till skillnad från i dag kommer att gå att göra realtidsbetalningar direkt från konto till konto, oavsett vilken bank som mottagaren använder. Och det kommer att gå att ”swisha” eller göra kontoöverföringar direkt i hela Norden.

Men, det finns också andra effekter med större samhällsekonomisk betydelse.

–  För banksystemet blir det ett enklare och mer robust betalsystem, som möjliggör lägre kostnader såväl för bankerna som för kunderna, säger Paula da Silva.

– Harmoniseringen tar också bort friktionen vid handel mellan företag i Norden och vid internationell handel till och från Norden. Det kommer att gynna handel och tillväxt, säger Robert Pehrson.

En annan stor fördel handlar om att den nya standarden för elektronisk kommunikation kan överföra betydligt mer information än i dagens system. Kontobetalning i Sverige medger exempelvis bara 12 teckens information.

– I framtiden kan man förse betalningen med mycket mer information. Det gör att företagens avstämning av betalningar blir betydligt enklare. De kan få information i realtid från betalningssystemet om exakt hur många exemplar de sålt av en viss vara och därmed veta när det är dags att beställa fler, säger Paula da Silva.  

– Det innebär en väldig möjlighet för företagen att automatisera sina processer och bli mer effektiva. Det skapar möjligheter till helt nya tjänster och möjliggör för samhället att bli mer datadrivet.