Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Marknadskommentar: Virusoro smittar marknader

Coronaviruset skakar om börserna och vi ser i skrivande stund (lunchtid 28 februari 2020) ut att få den värsta börsveckan på mycket länge. Den snabba ökningen och utbredningen av antalet smittade utanför Kina har uppenbarligen överraskat placerarna och flera stora aktiemarknader har fallit med drygt 10 procent sedan förra veckans börstoppar. Nedgångar i storleksordningen 10-15 procent inträffar relativt ofta ändå – i snitt lite drygt vartannat år. Oftast vänder marknaden sedan upp. De gånger nedgången blir över 20 procent är det dock vanligt med en större och mer utdragen nedgång. I det korta perspektivet ser vi fortsatta risker; vårt huvudscenario är ändå att marknaderna återhämtar sig på sikt.

Marknadens reaktion på den snabba spridningen är inte orimlig. Vi vet att virusutbrottet lett till att kinesisk produktion och konsumtion fått sig en rejäl törn. Det kommer att påverka den ekonomiska tillväxten negativt under det första kvartalet, mest i Kina, men även globalt. Det verkar dock som om det värsta kan vara över i Kina; arbetsplatser öppnar upp och de ekonomiska hjulen snurrar långsamt igång. Risken för nya bakslag kan förvisso inte uteslutas, särskilt i samband med att folk återgår till jobbet. Det är ändå en positiv nyhet att den kinesiska ekonomiska återhämtningen har inletts, även om den går långsammare än vad många räknat med.

Ökad virusspridning ökar ekonomiska risker

Den stora oron på marknaden är sannolikt inte utvecklingen i Kina utan hur den fortsatta spridningen ser ut i övriga delar av världen, inte minst i Europa och USA. Skulle vi här få flera utbrott av epidemisk karaktär med något som liknar nedstängning av regioner och kanske länder som följd (som i norra Italien) skulle de ekonomiska effekterna bli tydliga även här. Men liksom i Kina bör även det, i så fall, vara av övergående natur.

Givet de senaste decenniernas snabba globalisering finns dock en risk att de åtgärder som vidtas för att begränsa viruset, runt om i världen och över tid, så att säga krokar i varandra och sammantaget innebär större störningar i de globala produktionskedjorna. Om multinationella företag under längre perioder drabbas i sin produktion och/ eller efterfrågan tvingas dra man ner sin produktionskapacitet, alltså avskeda personal. Det skulle då sänka efterfrågan ytterligare och mer varaktigt och kunna leda till en kraftigare inbromsning i ekonomin.

Det sistnämnda scenariot, som kan liknas vid ett L, dvs ett fall följt av varaktigt lägre tillväxt, är dock inte vårt huvudscenario. Virusutbrottet verkar ha passerat toppen i Kina relativt snabbt. Vi har också redan sett flera olika åtgärder från myndigheter i syfte att mildra effekterna, främst i Kina än så länge, men även i andra länder. Det är rimligt att anta att ytterligare virusspridning kommer att mötas med mer stimulansåtgärder.

Många placerare, även vi, vänder också blickarna mot den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed). De har tidigare agerat och sänkt räntan när det varit oroligt i världsekonomin och såklart speciellt när amerikansk tillväxt varit under press. Under de senaste veckorna har förväntningarna på räntesänkningar från Fed tagit fart. Marknaden räknar nu med tre räntesänkningar i år, varav den första redan i mars, vilket vore välkommen stimulans.

Avgörande för utvecklingen för både ekonomier och marknader är naturligtvis den fortsatta spridningen av viruset. Varken experterna, epidemologerna, eller vi ekonomer vet svaret på det. De kraftfulla åtgärder som vidtas, och erfarenheterna från Kina, ger ändå hopp om att ett alltför obehagligt scenario ska kunna undvikas och att vi slipper bestående negativ påverkan på tillväxt och börser. Vi räknar å andra sidan inte med att effekterna är snabbt övergående; ett scenario likt ett V (snabbt fall, snabb ekonomisk återhämtning), framstår som osannolikt. Vårt huvudscenario är en utveckling i stil med ett U (snabbt fall med fördröjd ekonomisk återhämtning). Vi får räkna med en period av fortsatt osäkerhet och risk för nya börsnedgångar, men också med att såväl ekonomier som marknader om något eller några kvartal återvänder till en mer normal utveckling. I ett sådant scenario skulle genomförda stimulansåtgärder och behov av att ”komma ikapp” kunna leda till en väl så god utveckling vad gäller tillväxt och börser längre fram.

Slutsats

Så vad ska man göra? Det beror lite på vem som frågar. För den kortsiktige, eller mer oroliga, kan det vara klokt att se över sitt risktagande och vid behov reducera risken. Den långsiktiga och/eller risktåliga placeraren håller ögonen öppna efter köptillfällen under kommande veckor.

/Johan Hagbarth, Placeringsstrateg, SEB