Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Marknadskommentar – hur snabbt kan ekonomier öppna upp?

Indikationer om dämpning i spridningen av coronaviruset har under de senaste veckorna flyttat fokus från hur stora och snabba nedstängningar som behövs till hur snabbt samhällen och ekonomier åter kan öppna upp.

Tillsammans med fortsatta signaler om ytterligare stimulansåtgärder har det bidragit till att riskviljan återvänt på finansmarknaderna och börserna har nu återtagit ungefär halva nedgången. Utvecklingen är i stort densamma för företagsobligationer.  

Det faktum att en återgång till en mer normal situation kan skönjas, kombinerat med de exempellösa stimulanserna som stöttar i nedgången driver rimligen på den kommande återhämtningen. Det motiverar utan tvekan att börskurserna vänder upp från de kraftiga fallen för någon månad sedan. Men kraften i återhämtningen manar till eftertanke.  

Den kraftiga inbromsningen i ekonomin kommer utan tvekan att innebära att bolagsvinsterna för i år justeras ned rejält. I dagsläget ligger marknadens prognos på en nedgång på knappt 20% i vinstnivån, men ytterligare nedjusteringar är sannolikt att vänta. De flesta, även vi, räknar med att vinsterna återtar mycket av förlorad mark under nästa år. Nu skapas rimligen också utrymme för att vinsterna kan fortsätta öka därefter. Men att redan nu driva upp aktiekurserna mot tidigare toppar är utmanande, givet den stora osäkerhet som råder och det rejäla hack i vinstkurvan vi nu ser.

Hyggliga tillväxtutsikter på andra sidan krisen och fortsatt ultralåga räntor ger en långsiktigt god grundbild för aktier. Men på kort sikt skapar uppgångarna utrymme för nya besvikelser. Det gör att den som behöver sina pengar inom en snar framtid bör vara försiktig och undvika placeringar med hög risk som aktier. Men för den långsiktige bedömer vi ändå att utsikterna till relativt god aktieavkastning på sikt motiverar att stå ut med eventuella nedgångar i närtid. Att månadsspara för att fördela köptillfällena framstår som ett extra lämpligt sätt att placera sitt sparande i dessa tider – de bästa långsiktiga köpen görs trots allt ofta i tider när omvärlden är som oroligast.  

Roger Törnqvist
Placeringsexpert