Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kraftigt ökat företagande bland personer med utländsk bakgrund

Antalet företagare med eget aktiebolag fortsätter att öka kraftigt bland personer med utländsk bakgrund. Det visar ny statistik som SEB låtit Statistiska Centralbyrån (SCB) ta fram för att följa företagandets utveckling i Sverige under perioden 2003-2018. 

Medan antalet aktiebolag bland personer med svensk bakgrund (inrikes födda med en eller två inrikes födda föräldrar) ökade med 76 procent mellan 2003 och 2018 så ökade antalet nystartade aktiebolag bland personer med utländsk bakgrund (utrikes födda eller barn till utrikes födda) med 224 procent.

– De senaste tio åren har företagandet i Sverige förändrats i grunden. Den traditionella bilden av invandrarföretagaren stämmer inte längre. Pizzabagarens barn har vuxit upp, tagit klivet in i näringslivet och blivit en maktfaktor att räkna med, säger Belgin Alalinli, som är ansvarig för entreprenörer och startups på SEB.

Bland utrikes födda var ökningen 211 procent och bland barn till utrikes födda 287 procent. Totalt fanns det 30 667 företagare med eget aktiebolag med utländsk bakgrund 2018, jämfört med 9 446 år 2003.

– I samhällsdebatten om integration är det ett perspektiv som ofta glöms bort: vilken betydelse som människor med utländsk bakgrund har för utvecklingen av Sveriges näringsliv och innovationskraft. I min roll på SEB, där jag i mer än tio år har arbetat med entreprenörskap och startup-företag, ser jag en tydlig trend mot att allt fler företag startas av nya svenskar, säger Belgin Alalinli. 

SEB har tidigare beställt en liknande undersökning från SCB, då för perioden 2003-2016, som visade på samma utveckling. Tittar man på siffrorna för 2016-2018 så visar de att medan antalet aktiebolag bland personer med svensk bakgrund ökade med 3 procent så steg antalet bland personer med utländsk bakgrund med 18 procent.

Företagandet bland invandrade har dock ännu inte kommit upp i samma andel som bland inrikes födda. SEB:s senaste undersökning visar att 1,5 procent av personer med utländsk bakgrund är företagare med eget aktiebolag, medan det bland personer med svensk bakgrund är 2,7 procent. Om personer med utländsk bakgrund drev företag i samma utsträckning som dem med svensk bakgrund skulle vi få drygt 24 000 fler företagare i Sverige.

För SEB är detta viktiga frågor och vi har i många år engagerat oss i frågor som rör entreprenörskap och ung företagsamhet, inklusive företagande bland personer med utländsk bakgrund, då vi tror att nytänkande, framåtanda och entreprenörskap skapar ett bättre samhälle.

SEB är sedan 14 år tillbaka sponsor och partner till utmärkelsen Årets Nybyggare, vilken hyllar och synliggör företagare med utländsk bakgrund. Vi är också involverade i en rad projekt vad gäller ung företagsamhet, och anordnar till exempel regelbundet SEB Entrepreneur Camp, där idérika ungdomar mellan 16 och 19 år som drömmer om att skapa något nytt möts på ett camp under fem dagar.