Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar med anledning av läckta misstankerapporter

Den 20 september publicerade ett internationellt journalistnätverk en läcka av så kallade misstankerapporter, suspicious activity reports (SARs), från banker runt om i världen. SEB är en av de banker som nämns. Här är bankens kommentar.

Läckan handlar om så kallade misstankerapporter som banker dagligen skickar till finanspoliserna runt om i världen, som en del i sitt arbete för att motverka penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Denna läcka handlar om misstankerapporter till den amerikanska myndigheten FinCen.

Misstankerapporter upprättas generellt sett när en bank upptäcker en transaktion eller ett beteende som kan misstänkas utgöra penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Förutom att bankerna rapporterar SARs kan även kundrelationen i banken komma att avslutas. SARs är viktiga indikationer till både finanspolisen och banken som skickat rapporten att det finns något att vara vaksam på och undersöka närmare, men de är inte bevis på att något brott har begåtts. När finanspolisen fått en misstankerapport kan de ställa kompletterande frågor, dela informationen vidare till andra delar av polisen eller andra brottsutredande myndigheter eller på andra sätt följa upp fallet för att se om misstankarna är befogade. Rapporterna ger också myndigheterna en möjlighet att förverka medel och lagföra kriminella.

SARs är polisiärt underrättelsematerial som banker inte får kommentera. Banksekretessen gör det därtill olagligt för en bank att kommentera enskilda eventuella kunder. Det är också viktigt att påpeka att läckan inte nödvändigtvis visar hela bilden av historien, bland annat eftersom den endast ger en delmängd av de SARs som rapporterats till den amerikanska myndigheten. Det framkommer inte heller om de banker som omnämns i läckan också har skickat misstankerapporter till sina länders finanspolis, och inte heller vilka ytterligare åtgärder som banker och myndigheter har vidtagit.

Så länge det finns kriminalitet i världen så kommer kriminella tyvärr försöka ta sig in i det finansiella systemet. Det här är ett problem för hela samhället, eftersom kriminella försöker lura såväl banker som andra aktörer för att göra illegala pengar tillgängliga för konsumtion och placeringar. Här har SEB ett stort ansvar som vi tar på största allvar. Vi upptäcker varje dag fall där människor och företag försöker lura våra system, och vi rapporterar löpande till finanspolisen i de länder där vi bedriver verksamhet. Förra året rapporterade SEB och andra svenska banker närmare 17 000 misstankerapporter till den svenska finanspolisen.

Som bank gör vi vårt yttersta för att vi inte ska utnyttjas och för att skyndsamt rapportera misstänkt penningtvätt. Det finns inga perfekta system, men vi skärper hela tiden våra förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera, och i det arbetet blir vi aldrig färdiga. Eftersom penningtvätt är ett globalt samhällsproblem är det dock svårt för enskilda aktörer att var för sig bekämpa den. SEB arbetar för ökad samverkan mellan banker, myndigheter och länder så att det ska bli lättare att dela information och stoppa den här typen av brottslighet.

https://sebgroup.com/sv/om-seb/brottsforebyggande kan du läsa mer om hur vi arbetar mot penningtvätt.