Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Höga betyg för SEB:s företagsobligationsfonder

En gedigen kreditanalys ledde till att SEB:s förvaltare låg väl positionerade när marknaden för företagsobligationer skakades om av coronavirusets spridning i världen. Båda bankens fonder i segmentet får fortsatt höga betyg av Morningstar.

Många svenska företagsobligationer har fallit i värde när räntemarginalerna ökat vilket generellt påverkat fondbetyget, Morningstar Rating, för räntefonder negativt. Flera femstjärniga fonder har fått sänkt till en stjärna. SEB Corporate Bond Fund SEK har däremot nu fem stjärnor, från tidigare fyra, och SEB Företagsobligationsfond Hållbar behåller sina fyra stjärnor.

Många företagsobligationer förlorade hela värdeökningen som de tjänat in under de fem föregående åren. Det betyg en fond får av Morningstar baseras på den riskjusterade avkastningen under de senaste fem åren och den kraftiga nedgången i mars avspeglar sig nu i de nya fondbetygen. Så många som 62 procent av räntefonderna har fått ändrade betyg och störst är effekten hos dem som tidigare hade fem stjärnor i Morningstar Rating. Flera rasar ända ned till en stjärna. Men det är även flera som tidigare hade en stjärna som nu klättrat upp till två eller ännu fler stjärnor.

– Våra fonder var bättre positionerade för denna kraftiga rörelse än de flesta andra fonder i samma Morningstarkategori. Därför utvecklades våra fonder väsentligt bättre än många andra fonder på marknaden. Vi har också valt att inte ha bolag med high yield-rating, som utvecklades sämst i mars, i SEB Corporate Bond Fund SEK, trots att fondbestämmelserna tillåter upp till 10 procent, säger Mikael Anttila, som tillsammans med Xuli Qian och Staffan Fredholm förvaltar dessa två fonder.

Totalratingen för SEB Företagsobligationsfond Hållbar fortsätter att vara fyra stjärnor och SEB Corporate Bond Fund SEK har fem stjärnor i alla tidsintervallerna 3, 5 och 10 år och fem stjärnor även som totalrating. I slutet av februari hade fonden fyra stjärnor. Efter de tre första månaderna i år hade SEB Corporate Bond Fund SEK slagit sitt index med 2,94 procentenheter.

– Fonden har med andra ord gått bra både på längre och kortare sikt, förtydligar Mikael Anttila.

Förutom att förvaltarna undvikit att investera i obligationer utgivna av osäkrare bolag, har de även haft en relativt stor del statsobligationer och överstatliga organisationer, såsom Nordiska Investeringsbanken, som har utvecklats väl.

– Tack vare vår fundamentala kreditanalys har vi inte ägt bolag som utvecklats sämst under denna volatila tid. Vidare kan vi konstatera att SEB Corporate Bond Fund SEK haft tämligen stora inflöden under mars månad. Dessa inflöden har vi placerat försiktigt och långsiktigt, säger Mikael Anttila.

Hur ser investeringsstrategin ut nu framöver? Mikael Anttila berättar att i och med att räntemarginalerna nu är markant högre än i början av året har de gradvis börjat öka riskerna. Och det faktum att centralbankerna Federal Reserve och Europeiska Centralbanken tydligt markerat sitt stöd för företagsobligationer inom investment grade (bolag med högre kreditvärdighet) i form av stödköp, lär stärka marknaden under resten av året.

– I det långa loppet tror vi att investment grade är en intressant tillgångsklass som erbjuder intressanta avkastningsmöjligheter med relativt begränsad nedsida.

Disclaimer

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla, och det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländska valuta, kan förändringar i valutakursen påverka avkastningen. För fonder och andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.