Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv sänker återbäringsräntan till 0 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 april 2020 från 5 till 0 procent före skatt och kostnadsavdrag. Sänkningen ska ses som en försiktighetsåtgärd.

Gamla Liv har en väldiversifierad portfölj och en långsiktig förvaltningsstrategi som genom åren lett till god avkastning och en hög genomsnittlig återbäringsränta till kunderna. Återbäringsräntan var från den 1 juli 2017 till 31 december 2019, 10 procent. Per 1 januari 2020 sänktes den till fem procent, mot bakgrund av låg förväntad avkastning framgent.

Oro för vilka effekter som Corona-viruset kommer att få har på senare tid lett till stora marknadsrörelser med kraftiga nedgångar på världens aktiemarknader. Fortfarande råder mycket stor osäkerhet inför framtiden. Mot den bakgrunden och som en försiktighetsåtgärd sänks nu återbäringsräntan ytterligare.

- Trots nedgångar i värdet på placeringarna under mars månad är den finansiella ställningen stark och konsolideringsgraden är fortfarande högre än 100 procent. Gamla Liv står stabilt, men för att värna alla våra försäkringstagare har vi som en försiktighetsåtgärd beslutat att sänka återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, VD.

Sänkningen av återbäringsräntan innebär att kundernas försäkringskapital i Gamla Liv slutar växa. Utbetalningar av avtalade belopp och tilläggsbelopp fortsätter som tidigare.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 29 februari 108 procent och solvensgraden uppgick till 213 procent. Förvaltat kapital uppgick till 176 miljarder. Avkastningen under samma period uppgick till minus 0,7 procent.

För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82