Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fondexperterna: Turbulent marknad, men möjligheter för den riskvillige

Marknaderna fortsätter att vara volatila i spåren av Covid-19 och reagerar starkt och snabbt på nyheter som kan ha effekt på realekonomin. De senaste veckorna, som snarare har påmint om flera månader, har präglats av dramatiska åtgärder världen över både för att minska smittspridningen och för att minska den hårt drabbade ekonomin. 

– Det är inte längre en fråga om det blir en lågkonjunktur, utan snarare hur lång och hur djup den blir, säger Kristin Gejrot, investeringsspecialist på SEB:s fondbolag. Oavsett hur mycket stimulanser centralbanker och regeringar pumpar in så kommer krisen att ge avtryck på produktion och efterfrågan, vilket aktiemarknaderna har varit snabba med att prisa in de senaste veckorna.

I SEB House View, som är den officiella marknadssynen av fondbolaget och påverkar stora delar av förvaltningen, är man inte oroliga för om en återhämtning kommer. Frågan är bara när

– Sådana här kriser känns alltid obehagliga, särskilt när det går snabbt och är så pass volatilt, säger Kristin. Men vi vet att både aktiemarknader och obligationsmarknader är snabba på att prisa in en återhämtning, och den kommer att komma förr eller senare. Om det är en, två eller fyra kvartal bort är fortfarande oklart, men att det redan nu kan vara köpläge i det längre perspektivet är tydligt.

Köparnas marknad

Förvaltarna menar att det är köparnas marknad, men man måste kunna tåla att det går ner en bit till innan man får utdelning för att köpa in sig i en aggressiv och volatil period.

– I dagsläget har vi en neutral allokering mot risk och aktier i vår marknadssyn, säger Hans Peterson allokeringschef på fondbolaget. Det finns fortfarande en del oklara parametrar på båda sidor av vågskålen – om att minska eller öka andelen aktier – och det vill vi inte utsätta våra fondsparare för mer än nödvändigt. Köpsignaler har vi haft under några veckor nu, utifrån låga värderingar och tekniska faktorer, men det är ett exceptionellt läge och man kan fortfarande inte se hur illa den ekonomiska effekten blir.

Den stora risken ligger just nu i USA, främst eftersom det fortfarande finns en stor osäkerhet i hur stor smittspridningen är och hur det påverkar landet.

Neutral strategi

SEB:s Strategifonder är några av de blandfonder som just nu har en neutral placeringsstrategi, i enighet med marknadssynen.

– När Coronasmittan började viska från Kina så hade nog ingen en aning om vad det skulle leda till i västvärlden. Att vi legat neutralt in i denna turbulensen har varit viktigt i perspektivet att kunna ta nästa steg.

– Våra två största placeringar inom aktier är också våra vinnande placeringar som var med oss in i krisen och klarat sig bra under den; dels positionen i bolag med starka konkurrensfördelar dels positionen i tillväxtorienterade bolag. Samtidigt så har allokeringen till amerikanska statsobligationer med lång löptid fungerat som ett bra skydd under denna hektiska period. Man ska också komma ihåg att en kris skapar goda avkastningsmöjligheter och vi tar tillfället i akt genom att positionera oss i delar av marknaden där dessa uppstår, säger Jonas Andersson, förvaltare av Strategifonderna.

Men kan det inte också finnas köplägen i den här marknaden?

– Jo, men vi kan nog vänta oss många fler stora slag både på upp- och nedsidan innan denna krisen är över, säger Kristin. Det viktiga blir att följa de ekonomiska effekterna, effekten av stimulanspaketen och en stabilisering av smittspridningen.

– Förr eller senare börjar aktie- och obligationsmarknaderna prisa in en återhämtning bort mot 2021. Även om marknaderna ofta har gått i ett sidoläge en period efter ett stort ras, så tror vi att det kommer vara annorlunda nu. Det är större likviditet och fler spelare i omlopp nu än till exempel under finansiella krisen. Många är dessutom rejält revanschsugna efter denna start på 2020 som vi gärna skulle få raderad ur historieböckerna.