Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Att resa är nödvändigt”, eller...?

Reserestriktionerna som följt i coronavirusets fotspår har skapat stora problem för företag över hela världen, skriver Johan Javeus i Veckans tanke om hur coronaviruset drabbar resandet.

Coronaviruset påverkar nu allas vår vardag även här i Sverige. En störning jag, och många med mig, fått erfara de senaste veckorna är att man tvingats ställa in planerade resor. Reserestriktionerna som följt i coronavirusets fotspår har skapat stora problem för företag över hela världen men förhoppningsvis har det också få många att fundera över hur man ska se på affärsresor framöver.

Att hitta alternativ till att resa i jobbet har många fördelar som går vida utöver de risker som är förknippade med corona eller andra pandemier. För företagen finns det finns stora kostnadsbesparingar att göra men den allra största vinnaren på att resandet minskar är klimatet. I den här analysen tittar jag närmare på det här och vilka alternativ som snart kommer finnas till dagens affärsresor. 

Snabb globalisering har ökat resandet

Att vi lever i en alltmer globaliserad värld har nog inte undgått någon. Globaliseringen har i sig bidragit till att coronaviruset fått långt större spridning än SARS-viruset som härjade i Asien 2003 fick. Kina har på de 17 år som gått sedan SARS sett sin andel av världens BNP växa från 4% till 20%.

Den globala handeln har vuxit med 75% och världens länder sitter idag tätare ihop ekonomiskt än någon gång tidigare i historien samtidigt som produktionen är sammanlänkad i en komplex väv av globala värdekedjor. Globaliseringen har fört med sig en enorm välståndsökning och de allra flesta är överens om att fördelarna vida överskrider nackdelarna men globaliseringen har också många baksidor.

En sådan är att den gått hand i hand med ett kraftigt ökat transportbehov som lämnar ett stort negativt klimatavtryck. Fysiska varor måste av uppenbara skäl fortsätta att transporteras från producenter till konsumenter även om vi naturligtvis ska försöka göra det på ett mer miljövänligt sätt.

Men det ökade transportbehovet gäller inte bara varor utan även människor. En annan sida av globaliseringen är att den fört med sig att alltfler företag har sin verksamhet spridd i flera länder och sina kunder spridda över hela världen. Det har lett till nya utmaningar för att hålla ihop en verksamhet och lösningen har ofta varit att resa. Resa för att träffa kunder, för att koordinera verksamheten eller planera produktionen. Men frågan är om det inte går att lösa detta på ett smartare sätt? 

Affärsresor kostar…

Låt oss se hur affärsresandet i världen ser ut. 2018 stod affärsresor för 21.5% av det totala resandet i världen. I pengar kostade affärsresorna företagen svindlande 1,228 mdr dollar. Till de direkta kostnaderna ska också läggas indirekta kostnader för restiden.

Och det är inga små tidskostnader vi pratar om. En resa till London tur och retur tar nästan en och en halv arbetsdag i anspråk räknat från dörr till dörr. Tid som i viss mån kanske går att använda till arbete men, att döma av hur många av mina medresenärer på sådana resor som använder sin medhavda dator för att titta på film, misstänker jag att det mesta av restiden i praktiken går förlorad ur produktionssynpunkt.

Företagen betalar naturligtvis för alla affärsresor i förhoppning om att resorna i sin tur kommer att betala sig i form av mer försäljning och högre vinster. Men frågan kvarstår, finns det inget bättre sätt att lösa de här behoven i framtiden? Den reflexmässiga reaktionen hos dig som läser speciellt om du reser mycket är nog att ”ingenting kan ersätta det personliga mötet” och att ”det ligger ett stort värde i att besöka affärskontakter eller kollegor på andra orter eller i andra länder”. Men världen förändras snabbt och det finns alltid en poäng att utmana den typen av sedan länge självklara sanningar.

Virtuella affärsmöten är framtiden

Alternativen till det fysiska mötet är rätt dåliga idag. En telefonkonferens kan inte på långa vägar mäta sig med ett fysiskt möte och den blir oftast rätt plågsam om den pågår längre än en halvtimme. Dagens krångliga och på mer än ett sätt ”platta” videokonferenser är närmast ett skämt och tillför knappast något mervärde alls utöver vad telefonen kan erbjuda.

Men saker och ting håller på att hända och det finns betydligt mer konkurrenskraftiga alternativ på gång. VR (virtual reality) där man via ett headset träder in i en virtuell värld eller AR (augmented reality) där den verkliga och virtuella världen smälter samman utvecklas båda med stormsteg idag. Globala techjättar som Google, Facebook, Intel och Microsoft med flera satsar stora resurser på att utveckla tekniken som de räknar med ska kunna användas brett inom allt från underhållning till utbildning och självfallet även till applikationer för att höja produktiviteten i företagen.

Gemensamt för alla användningsområden är att det ger människor ett nytt sätt att interagera med varandra vare sig det sker i ett spel, i en föreläsningssal eller i ett virtuellt sammanträdesrum.

Skillnaden är enorm jämfört med dagens videokonferenslösningar. I grunden finns själva 3D-känslan som AR och VR ger men närvarokänslan förhöjs ytterligare genom att involvera allt ifrån naturtrogna läpprörelser när någon pratar till ansiktsuttryck och ögonrörelser som visar vad olika personer i rummet tittar på. Inget fysiskt konferensrum, där dyr fast utrustning ska installeras, behövs längre.

Microsofts Hololens 2 består av ett headset med en inbyggd Windowsdator där all nödvändig programvara som behövs för att gå in i det virtuella mötesrummet finns. Idag drivs den tekniska utvecklingen på området mycket av spelindustrin men det är inte svårt att se hur samma teknik också kommer att resultera i nya och mycket mer naturtrogna konferenstjänster. Och då finns plötsligt ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ till många av dagens affärsresor.

Jobbig omställning väntar många branscher

När väl den nya tekniken blivit så pass bra och användarvänlig att den slår igenom lär vi få se en rejäl minskning av affärsresandet. Det kommer öka produktiviteten i många företag när en uppgift plötsligt går att lösa med mindre åtgång av tid och pengar.

Samtidigt kommer det också innebära jobbiga omställningar i många andra branscher. Branscher som tyvärr redan lider svåra förluster av coronaepidemin. På transportsidan kommer flyget drabbas värst men även andra transportmedel som tåg och taxi kommer påverkas. Utanför transportsektorn kommer hotellverksamhet i storstäder känna av att hotellövernattningar går ned och att fylla rummen med fler turister på vardagar blir en utmaning som många inte kommer att klara.

Självfallet kommer även restauranger känna av förändringen när affärsresenärerna framöver blir färre. Faktum är att VR/AR-tekniken även kommer underlätta möjligheterna för anställda att arbeta hemifrån eller för studenter att besöka föreläsningar virtuellt. I förlängningen kommer alltså även behovet av kontorsytor minska och med det även behovet av de vardagsresor vi idag gör för att ta oss till och från jobbet.

Klimatet är den stora vinnaren

Det är inte bara besparings- och effektiviseringsvinster som kommer att driva företagen i den här omvandlingen. En annan megatrend under 2020-talet kommer vara ett ökat ansvarstagande för miljön och klimatet.

Det här genomsyrar nästan alla områden i samhället och klimatet har på bara några år seglat upp till toppen på agendan hos investerare och företag. Alla är måna om att visa att man gör vad man kan för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Att affärsresor i hög utsträckning sker med flyg är ytterligare en anledning för företagen att försöka begränsa dem framöver. För många tjänsteföretag är flyget en stor del av deras miljöavtryck. Globalt beräknas flyget stå för ungefär 12% av koldioxidutsläppen från transporter varje år men andra utsläpp från flyget inklusive vattenånga gör att klimateffekten beräknas bli dubbelt så stor som själva CO2-utsläppet.

Förändringen att minska på affärsresandet och ersätta det med andra alternativ kommer sannolikt att drivas på flera fronter av olika aktörer med olika motiv. Som alltid är det svårt att säga hur fort det kommer att gå men riktningen är i alla fall tydlig och de tekniska lösningarna för att göra det är i stort sätt redan klara att börja användas.