Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Amorteringsfrihet är bra men kräver eftertanke

Som en del av krisåtgärderna i svensk ekonomi tillåts nu amorteringsfrihet på bostadslån. Det kan vara ett bra sätt att bygga upp en buffert eller klara konsumtionen om inkomsterna minskat. Men det är inte alla som bör ansöka om amorteringsfrihet och den som gör det behöver vara noga med syftet, skriver Jens Magnusson i ränterådet för maj.

Alltjämt domineras nyhetsflödet av coronapandemin och dess svåra konsekvenser för samhället. Vi följer också alla de ansträngningar som görs inom vården, politiken, forskningen, företagen och av enskilda människor, för att lindra de negativa konsekvenserna. Medicinskt hoppas vi att varje dag, vecka och månad för oss lite närmare en behandling, ett vaccin eller en flockimmunitet som kan bromsa viruset. Ekonomiskt sjösätts en rad räddningspaket för att klara samhället genom krisen. De flesta av de ekonomiska räddningspaketen riktas till företagen för att vi ska undvika en utslagning av det svenska näringslivet och säkerställa att det finns företag, arbetstillfällen och skatteintäkter kvar när vi kommer ut ur den här krisen. 

Men vissa krisåtgärder riktas direkt till privatpersoner. En är att reglerna för a-kassan har ändrats. Dels har det blivit lättare (snabbare) att kvalificera sig för a-kassa och dels har ersättningsnivån höjts. En annan är att Finansinspektionen tillfälligt tar bort kravet på amortering av bolån. Nu kan man ansöka om amorteringsfrihet till och med augusti 2021, alltså i drygt ett år. Det gäller både för den som har ett befintligt lån och för den som tar ett nytt lån. Tanken är att hushållen på det sättet ska kunna sänka sina månadskostnader och därmed kompensera för minskade inkomster eller bygga en buffert för fortsatt oroliga tider. Men att amorteringsfrihet är möjlig betyder inte att det är rätt åtgärd för alla. Amorteringar är ju i grunden något bra som bidrar till lägre totala räntekostnader och lägre belåningsgrad. Så hur ska du göra? Svaret beror som vanligt på vilken situation du befinner dig i.

För dig som redan drabbats hårt av den ekonomiska krisen är det här rätt åtgärd. Har du sett dina inkomster minska kraftigt är amorteringsfrihet ett sätt att sänka dina månadskostnader och öka ditt manöverutrymme. Troligen behövs pengarna till nödvändiga utgifter som räkningar, mat och boendekostnader. Finns det därefter ett utrymme kvar är det högsta prioritet att bygga en sparbuffert för fortsatt tuffa tider.

För dig som har kvar din inkomst men vet att den är hotad kan amorteringsfrihet också vara en bra idé. Du kanske är korttidspermitterad, varslad om uppsägning eller på annat sätt medveten om att din anställning eller inkomst är hotad. Då behöver du bygga en buffert och amorteringsfriheten kan ge dig det utrymme du behöver. I första hand är det riskfritt kontosparande som gäller för bufferten och först när du har en betryggande buffert (1-3 månadslöner för de flesta) är det aktuellt med ett mer riskfyllt sparande i fonder eller aktier.

För dig som ännu inte är direkt ekonomiskt påverkad är det inte säkert att det här med amorteringsfrihet är en bra idé. Har du din inkomst intakt är det ofta klokare att fortsätta amortera och minska räntekostnader och belåningsgrad över tid.  OM du ändå väljer amorteringsfrihet så kom ihåg att prioritera att använda utrymmet till större buffert och ökad motståndskraft. Det är inte rätt läge att vänja sig vid en högre konsumtionsnivå.

För dig som är på väg att göra en bostadsaffär finns också möjlighet till en inledande period av amorteringsfrihet. Det kommer däremot inte att påverka kalkylen för hur stort lån du kan få. Amorteringskravet kommer tillbaks i september 2021 så det måste även fortsättningsvis finnas ett amorteringsutrymme i din månadskalkyl. Kom också ihåg att bostadsmarknaden är extra osäker just nu och rådet att sälja först och köpa sedan är viktigare än på mycket länge.

Slutsats: Använd amorteringsfriheten om du behöver och för ett tydligt syfte. Inte bara för att möjligheten finns.