Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring i SEB avkastade 7,4 procent

SEB:s traditionella försäkring för tjänstepension har uppnått en avkastning på 7,4 procent under det första halvåret 2019. För övrig livförsäkring uppgick avkastningen till 6,6 procent.

Per den 30 juni 2019 uppgick det förvaltade kapitalet till 10,6 miljarder för tjänstepension och 6,5 miljarder för övrig livförsäkring. KOVÅ-graden var vid samma tidpunkt 109,1 respektive 103,3 procent.

Kvartalet präglades av osäkerhet kring konjunkturutvecklingen och fortsatt svårbedömt läge för handelskrig och Brexit. Det starka resultatet hänför sig till både ränteplaceringar och alternativa tillgångar.

– Sammantaget är vi nöjda över hur portföljens olika delar bidrar och vi tror att en väl diversifierad portfölj med ett tydligt inslag av flera olika alternativa tillgångar ger goda förutsättningar för en stabil positiv avlastning framöver, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring i SEB.