Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring i SEB avkastade 4,2 procent

SEB:s traditionella försäkring för tjänstepension har uppnått en avkastning på 4,2 procent under det första kvartalet 2019. För övrig livförsäkring uppgick avkastningen till 3,8 procent. Under samma period uppgick det förvaltade kapitalet till 9,9 miljarder för tjänstepension och 7 miljarder för övrig livförsäkring. KOVÅ-graden var 107,3 respektive 101,4 procent.

Kvartalet präglades av starka aktiemarknader samtidigt som räntorna var fortsatt låga. Den höga avkastningen under kvartalet har drivits av placeringar i aktier men även krediter och många alternativa tillgångsslag har bidragit starkt till resultatet.

– Det är särskilt glädjande att vår strategi med en väl diversifierad portfölj faller väl ut både under det turbulenta börsåret 2018 samt under inledningen 2019 när börserna pekar uppåt igen. Utvecklingen är ett resultat av att vi byggt en portfölj som både har den diversifierade portföljens egenskaper av stabilitet men att de olika tillgångsslagen också bidrar till avkastning på ett markant sätt, säger Pontus Bergekrans, chef Investments in SEB:s division Liv.