Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tidigare traineer tog sig an energiutmaning

Tidigare traineer och teknikprogramsdeltagare från SEB, Vattenfall, Siemens och Husqvarna möttes i SEB:s lokaler för att ta sig an utmaningar och möjligheter inom hållbarhet som industrierna står inför i framtiden.

Drygt 50 tidigare traineer från de fyra företagen samlades för att i mindre grupper ta sig an tre olika utmaningar och tillsammans komma på idéer kring hur dessa kan lösas.

– Denna dag handlar om att skapa tillsammans, utbyta kunskap och generera idéer. Vi vet att det inte går att lösa framtidens utmaningar inom hållbarhet på egen hand eller inom en industri, vi måste jobba tillsammans, introducerade Fanny Lindberg från Vattenfall dagen som moderator tillsammans med SEB:s Christian Bergqvist.

Under morgonen fanns både Vattenfalls VD Magnus Hall och SEB:s VD Johan Torgeby på plats för att introducera de olika företagen och berätta om dem själva och deras drivkrafter. Johan delade med sig av vikten att ha en passion och ett syfte för att accelerera och lyckas inom hållbarhet. Han nämnde även Investor och Wallenbergfamiljens viktiga roll för samhället inom hållbarhet där 80 procent av vinsterna går till forskning. Magnus Hall gav inblick i Vattenfalls verksamhet där deras mål är att bli fossilfria inom en generation.

Utmaningar i energiindustrin

Efter introduktionen delades deltagarna in i blandade grupper från de olika företagen och fick välja mellan tre utmaningar att arbeta med enligt en sprintmetod. Den ena utmaningen handlade om hur samarbete mellan olika industrier kan möjliggöra att förnybar energi blir ekonomiskt konkurrenskraftig i jämförelse med fossilt bränsle. Den andra utmaningen handlade om att identifiera vad som idag brister i energivärdekedjan och vilka metoder och teknik som kan användas för att göra den mer framgångsrik. Den tredje utmaningen handlade om trenden inom delnings-ekonomi och hur det skulle kunna appliceras inom energiindustrin.

Under eftermiddagen presenterade grupperna sina lösningar för en jury bestående av personer från Siemens, SEB och Vattenfall. Idéer som presenterades var allt från hur konsumenter enklare skulle kunna producera sin egen energi till den vinnande idén som byggde på en app kallad Mar-Co (Marketplace-Cooperation) riktad till små och medelstora företag där företagen kan utbyta tjänster, produkter och samarbeta på olika sätt. Exempel på sådana tjänster var återvinning av produkter och gemensamma transportlösningar.

Ett långsiktigt samarbete

Nätverket med de fyra företagen är sprunget ur ett HR-forum där idén om att bättre utnyttja all kunskap tvärfunktionellt mellan företagen föddes. Samarbetet kommer fortsätta och till hösten är det Siemens och Husqvarna som står som värdar för evenemanget.