Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sverige fantastiskt land för att bygga företag

– Sverige är det kanske bästa landet i världen när det gäller möjligheten att bygga företag och vara entreprenör. Det sa Saeid Esmaeilzadeh, grundare av företagsgruppen Serendipity, vid SEB:s Greenhouse Summit, som hölls den 14 maj.

– Sverige är det kanske bästa landet i världen när det gäller möjligheten att bygga företag och vara entreprenör, säger Saeid Esmaeilzadeh, grundare av företagsgruppen Serendipity.

Saeid Esmaeilzadeh kom som flykting till Sverige när han var åtta år. Tjugo år senare blev han Sveriges yngsta docent i materialkemi vid Stockholms universitet. Han är en av grundarna av företagsgruppen Serendipity, som består av ett 10-tal företag och har cirka 2 000 anställda. Vid Greenhouse Summit, som hölls i SEB:s lokaler i Arenastaden, delade han med sig av sin resa.

Dramatisk flykt

Saeid Esmaeilzadeh tog avstamp i den dramatiska flykten då familjen i 25-gradig kyla vandrade över bergen mellan Iran och Turkiet. Systern kom bort i mörkret och kylan, återfanns lyckligtvis, men fick allvarliga köldskador. Så, småningom kom familjen till Sverige, där Saeid växte upp i Husby.

– Jag var lite av en nörd, men böckerna blev min räddning. Jag levde till stor del genom dem och så småningom började jag plugga kemi på Stockholms universitet.

Där mötte han barndomsvännen Ashkan Ponya, som pluggade ekonomi och hade blivit världsmästare i ju-jutsu. Tillsammans startade de Serendipity.

– Det är bara i teorin som ett plus ett blir två. Det gäller inte för människor. Jag och Ashkan kompletterar varandra och bidrar med olika perspektiv. Jag gillar att bygga saker från ingenting, medan Ashkan är mer fokuserad på att driva dem vidare och växa.

Hur övervinner man trauman?

Med tanke på familjens bakgrund i Iran, där fadern fängslades för sina åsikter, och där nästan samtliga av föräldrarnas barndomsvänner blev avrättade, reflekterade Saeid Esmaeilzadeh över hur man kommer över sådana upplevelser.

– PTSD, Posttraumatisk Stress Disorder, är ju ett känt fenomen. Men, på sistone har det diskuterats en del kring PTG, Post Traumatic Growth. Trauman i sig är aldrig bra, de lämnar ärr efter sig. Men, de kan också väcka energi för att ta sig vidare och förändra människor till det bättre.

– Jag tror det är viktigt att prata om de delar av trauma som kan vara positiva, annars blir det lätt en självuppfyllande profetia, att om man råkar ut för något dåligt så kommer det att förfölja en hela livet.

Entreprenörsklimatet

Saeid Esmaeilzadeh intervjuades på scenen av moderatorn Frida Boisen och fick då bland annat frågan om hur svårt det hade varit att få tillgång till kapital under startfasen.

– För att kunna bygga entreprenörskap och vara innovativ krävs att man får tänka fritt. Det tar vi för självklart, men så är det inte i alla länder. Sverige är ett fantastiskt land för entreprenörskap. I generation efter generation har man skapat infrastruktur, transparens, lag och ordning där man kan lita på varandra, man kan lita på strukturer och på att saker och ting fungerar.

När det gäller entreprenörsklimatet menar Saeid Esmaeilzadeh att det har skett en stor förändring jämfört när han startade sitt bolag direkt efter IT-kraschen.

– Då för 15-20 år sedan var det inte så populärt med äventyrliga venture-satsningar, men nu finns en helt annan infrastruktur. Det finns så många framgångsrika entreprenörer som fungerar som förebilder. Det ekosystem som byggdes upp i Silicon Valley redan för 50 år sedan har vi nu byggt upp i Sverige.