Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för första forumet för sociala investeringar

Samverkan mellan offentlig och privat sektor är absolut nödvändig för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Det var budskapet vid premiärupplagan av Forum för Sociala Investeringar som hölls i veckan. SEB är partner och deltog med flera talare under seminariet.

Konferensen, som hölls i Meeting Room Stockholm, samlade nära 200 företrädare för offentlig sektor, högskolor, intresseorganisationer och sociala entreprenörer. Forumet är tänkt att bli en årlig mötesplats för dem som vill investera i att minska utanförskap, ohälsa och miljöpåverkan.

Mats Torstendahl, SEB, chef för Företag & Privatkunder, höll inledningstalet. Han menade att den offentliga sektorn är bra på reaktiva åtgärder, att ta hand om det som har hänt, men för att stärka det preventiva arbetet behövs det innovationskraft och socialt entreprenörskap, menade han.

– Det handlar om att investera i mjuka värden, i människor. Genom att ta högre kostnader i dag kan vi minska kostnader i framtiden, sa han. 

Växande trend

Konferensens huvudtema handlade om behovet av samverkan mellan privat och offentlig sektor. Intresset är stort och trenden växande. Marknaden för sociala investeringar har börjat ta fart ute i Europa och flera talare framhöll att tiden nu är nu mogen för en liknande utveckling i de nordiska länderna.

– Det är nu som det ska starta, sa Anna Ernestam, CFO för Svenska Röda Korset, som deltog i en paneldebatt om sociala obligationer.

Det råder ingen brist på investeringsvilligt kapital, men hittills har utvecklingen hämmats av bristen på tydliga och enhetliga mål och nyckeltal för att mäta effekterna av investeringar. Här deltog bland annat Lars Stjernkvist, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping och berättade om kommunens tioåriga pionjärarbete att jobba med sociala investeringar knutna till tydliga och mätbara utfall.

Brett spektrum av talare

Konferensen, som pågick under tre dagar samlade en mängd talare från olika samhällssektorer. Från politikens värld deltog förutom Lars Stjernkvist, bland andra Jakob Forssmed, förste vice partiordförande i kristdemokraterna, samt Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan, som beskrev regeringens strategi att stärka utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa samhällsutmaningar.

Från företagssfären deltog bland andra Johan H Andresen, ägare och styrelseordförande i den norska kapitalförvaltaren Ferd samt medlem i SEB:s styrelse. Han berättade om hur Ferd arbetar med att styra investeringar mot positiv samhällspåverkan, bland annat genom ett separat affärsområde för investeringar i sociala entreprenörer.

Andra näringslivsföreträdare var Anders Barnå, vd för Unicus, ett företag som rekryterar IT-testare bland personer med Asperger-diagnos. SEB är ett av de företag som använder Unicus och Christina Norrbring, chef för IT Solution Delivery, var med på scenen och berättade om de positiva erfarenheterna av samarbetet.

Från SEB deltog förutom Mats Torstendahl och Christina Norrbring även Erika Lundquist, chef för Private Banking. Hon berättade om kundernas efterfrågan på filantropiska investeringar. Mats Olausson, från Climate & Sustainable Finance, LCFI, berättade om skillnaden mellan regelrätta sociala obligationer och utfallskontrakt (Social Impact Bonds). De förstnämnda är oftast knutna till fastighetsinvesteringar, medan utfallskontrakt kan handla om preventiva sociala insatser.