Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till 5,9 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 12,8 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Eftersom vi är en universalbank har vi fortsatt god nytta av vår diversifierade affärsverksamhet. Kundernas aktivitetsnivåer var fortsatt gynnsamma under det första kvartalet trots den säsongsmässiga inbromsningen. Rörelseresultatet på 5,9 miljarder kronor var 12 procent högre än det första kvartalet förra året. Vår starka kapitalposition i kombination med god likviditet ger den finansiella styrkan som behövs för att kunna stödja våra kunder framöver.”

Finansiell information

 

Kv1

 

Kv4

 

 

Kv1

 

Mkr

2019

 

2018

%

 

2018

%

Summa rörelseintäkter

11 907

 

11 744

1

 

10 787

10

Summa rörelsekostnader

-5 622

 

-5 561

1

 

-5 430

4

Förväntade kreditförluster, netto

- 422

 

- 413

2

 

- 109

 

Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster

5 864

 

5 768

2

 

5 256

12

Rörelseresultat

5 864

 

5 768

2

 

5 256

12

NETTORESULTAT

4 681

 

4 576

2

 

3 995

17

               

Räntabilitet på eget kapital, %

12.7

 

12.4

   

11.6

 

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

12.8

 

12.8

   

11.5

 

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

2:16

 

2:12

   

1:84

 
               

Kärnprimärkapitalrelation, %

17,1

 

17,6

   

19,0

 

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta
Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000

Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06

Frank Hojem, chef för medierelationer, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2019, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv  

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv