Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s historik i Baltikum

De senaste tio åren har SEB i Baltikum anmält cirka 6 000 misstänkta fall till finanspolisen. I vårt dagliga arbete hittar vi ständigt avvikelser som vi hanterar och rapporterar till finanspolisen när det finns misstanke om penningtvätt. Det gör vi idag och det har vi gjort historiskt, i linje med gällande regelverk.

I vårt dagliga arbete hittar vi ständigt avvikelser som vi hanterar och rapporterar till finanspolisen när det finns misstanke om penningtvätt. Det gör vi idag och det har vi gjort historiskt, i linje med gällande regelverk.

 

Att vi hittar dessa avvikelser visar att SEB har fungerande system, rutiner och processer för att förhindra att banken utnyttjas för finansiell brottslighet. Däremot kan SEB inte garantera att banken inte blivit eller inte kommer att bli utnyttjad.

Omfattande analys

Utöver den dagliga verksamheten har SEB de senaste ett och ett halvt åren även gjort en omfattande analys av bankens historiska verksamhet i de baltiska länderna, gått igenom enskilda kundrelationer och bankens agerande.

Analysen visar att SEB från 2006 arbetat strukturerat och målmedvetet för att minska riskerna att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Ett antal beslut och åtgärder har vidtagits kopplade till den kritik som banken fick från den estniska finansinspektionen 2006, och den information som nådde banken via en extern källa. Ett större antal kundrelationer avslutades i samband med detta. I takt med att ny information har tillkommit har SEB löpande avslutat kundrelationer samt rapporterat misstanke till relevanta finanspoliser.

I den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum de senaste tio åren har vi inte kunnat se att SEB systematiskt utnyttjats för penningtvätt. De uttalanden som gjorts om bankens historiska verksamhet i Baltikum har grundats på denna analys. Vi kan samtidigt konstatera att både SEB och andra banker ständigt lever med riskerna som finansiell brottslighet innebär.

Motståndskraften har stärkts

SEB har historiskt levt upp till regelverkens krav och till bankens ännu högre interna standard. Samtidigt kan vi med dagens kunskap konstatera att varken regelverk eller banksystemets förmåga var tillräckligt effektiva för att hantera penningtvättsrisker före 2008. SEB:s förmåga att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt finansiell brottslighet har förstärkts över tid. Regelverken har gradvis skärpts, medvetenheten har ökat och bankens rutiner, processer och system förbättras hela tiden.

SEB investerar löpande i både kompetens och ny teknik, med maskininlärning och artificiell intelligens, för att för att stärka bankens motståndskraft. Men om arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet ska få verkligt resultat behövs mer samarbete och mer informationsutbyte – mellan banker, branscher, myndigheter och länder. SEB arbetar därför tillsammans med övriga nordiska banker och med polisen för att öka vårt samarbete för att långsiktigt stärka samhällets och banksystemets motståndskraft mot finansiell brottlighet.