Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Sverigefond Småbolag prisas

Affärstidningen Privata Affärer har utsett 2018 års bästa fonder och SEB Sverigefond Småbolag kammar hem vinsten som bästa småbolagsfond. Ansvarig för fonden är Per Trygg, som förvaltar den tillsammans med Kristofer Antonsson och Daniel Klint.

Förvaltarfilosofin för fonden är att välja ut 40-50 små och medelstora bolag som teamet tror ger bra avkastning på längre sikt. Genom att pricka rätt på många bolag har Per och hans team fått fonden att växa med drygt 5 procent under 2018, vilket är klart bättre än dess jämförelseindex. Sett på tre år har fonden avkastat 32 procent.

– Det känns naturligtvis väldigt roligt. Jag är både stolt och glad över utmärkelsen, som innebär att vi levererar mervärde till våra kunder och erbjuder en konkurrenskraftig produkt. Merparten av våra bolag har utvecklats bra under året. Vi letar efter bolag med en stabil affärsmodell, i branscher som befinner sig i en positiv trend, säger Per Trygg.

Eftersom småbolag är mindre likvida än stora bolag går det inte att gå in i och ut ur bolagen när som helst.

– Därför är det svårare att vara kortsiktig i en småbolagsfond. Små bolag är också mindre genomlysta och analyserade än större, och jag anser att ledningen är än mer viktig i små bolag då de där är närmare affären, säger Per.

Juryn bakom utmärkelsen gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2018 samt tre år tillbaka. Fonderna får inte ha bytt förvaltare under perioden och måste finnas tillgängliga på minst ett stort fondtorg.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.